Organigrama

 

Coordinador                         Dr. Salvador Navarro Soto
 
Secretària UD                       Dra. Rosa Bella Cueto
 
Tutor de 3r curs:                   Dr. Carles Tolosa Vilella
 
Tutor de 4t curs:                   Dr. Xavier Serra Aracil
 
Tutor de 5è curs:                  Dra. Gemma Navarro Rubio
 
Tutor de 6è curs:                  Dr. Narcís Cardoner Álvarez
 
Delegats de 3r:                     Pendent
 
Delegats 4t:                          Pendent
 
Delegats de 5è:                    Pendent
 
Delegats de 6è:                   Pendent