Beques de Règim General i Mobilitat del Ministeri d'Educació

Informació general i bases

 
Bases de la beca
Convocatòria de Beques
 
 
Objectiu

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats encomana a l'Estat l'establiment d'un sistema general de beques i ajuts a l'estudi amb la finalitat d'eliminar els obstacles d'ordre socioeconòmic que, en qualsevol part del territori, impedeixin o dificultin l'accés o la continuïtat dels estudis superiors als estudiants que estiguin en condicions de cursar-los amb aprofitament; i ,en aquest sentit, la Conferència Sectorial d'Educació va acordar, a la seva reunió de 7 de febrer de 2002, el manteniment del règim vigent de beques i ajuts a l'estudi en les pròximes convocatòries.

Amb aquesta convocatòria es dóna continuïtat a la política iniciada el curs 2001/02 de propiciar la mobilitat dels estudiants, sense que els nivells de renda familiar suposin un impediment per fer efectiva aquesta mobilitat.

 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona