Pedagogia

10/2014 -

Vidusign, projecte europeu que promou l’ús creatiu del vídeo entre les persones sordes

Les professores Núria Silvestre, Cristina Laborda, Cristina Cambra i Carrasumada Serrano de la Facultat de Psicologia i de Ciències de l’Educació del CER-GISTAL de la UAB, especialitzat en la investigació de la comunicació i el desenvolupament psicoeducatiu de les persones amb sordesa, participen en un projecte europeu que s'emmarca en l'àmbit de la sordesa i la multimèdia juntament amb altres partners de Granada, Alemanya, Àustria, Gran Bretanya i Eslovènia. El seu objectiu és que la comunitat de persones sordes d’Europa utilitzi el vídeo de manera creativa en l’àmbit de l’ensenyament, l’aprenentatge i la comunicació.

Vidusign és un projecte europeu, de 2 anys de durada, que explora l’ús creatiu de la producció de vídeos pels joves amb sordesa. S’investiga com el vídeo pot fomentar la creativitat i l’aprenentatge basat en problemes de les persones sordes amb diferents modes de comunicació. Es treballa de manera transversal, amb la participació de diferents països, per ajudar els joves amb sordesa, d’entre 15 i 24 anys, en l’àmbit educatiu i formatiu.
 
Aquest projecte utilitza sinergies entre el vídeo educatiu i la comunicació de les persones sordes per enfortir les competències lingüístiques i visuals dels joves sords i trencar així les barreres comunicatives a Europa en matèria educativa i d’accés al món laboral.
 
Vidusign realitzarà sis models de vídeos els quals han d’inspirar els professionals (logopedes i mestres) i les persones sordes a l’hora de produir un vídeo. D’entre aquests sis models hi haurà alguns vídeos més bàsics i altres de nivell més avançat. Un cop s’hagin dissenyat i consensuat a nivell europeu, esdevindran un material pedagògic que inclourà material per imprimir i per consultar online, i vídeos tutorials per a professionals (logopedes i mestres) i associacions. S’integrarà també a la xarxa europea Viducate, que permetrà la generació i el desenvolupament de noves idees. 
 
El projecte demanarà als logopedes i mestres que posin en pràctica els materials que el projecte produeixi i que facin comentaris sobre la seva efectivitat.
 
Per trobar-nos i contactar amb nosaltres podeu fer-ho al nostre facebook o a la nostra web.


Carrasumada Serrano
Núria Silvestre
Cristina Laborda
Cristina Cambra

Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL

Carrasumada.Serrano@uab.cat

2023 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388