Pedagogia

03/2015 -

Primera reunió del projecte KONECT

El projecte Knowledge for Network-based Education, Cognition & Teaching (KONECT) pretén proposar mesures per millorar les habilitats comunicatives i acadèmiques dels estudiants de primària i de secundària per tal de garantir la seva participació responsable en la societat del coneixement. Amb les dades obtingudes s’elaborarà un model de referència educativa que es podrà utilitzar en la formació de docents i en d’altres contextos d’aprenentatge. L’estudi també té com a objectiu contribuir al creixent interès científic en l’anàlisi de les interaccions mediades per ordinador al servei de la construcció del coneixement.

Investigadors locals i estrangers van celebrar la seva primera reunió del projecte anomenat Knowledge for Network-based Education, Cognition & Teaching (KONECT) a la Facultat d’Educació de la UAB el gener de 2015. La reunió va tenir com a objectiu delinear el pla de treball de recerca dels propers quatre anys, amb la finalitat de proposar mesures concretes per millorar les habilitats comunicatives i acadèmiques dels estudiants de primària i de secundària per tal de garantir millor la seva participació responsable en la societat del coneixement.
 
Amb fons del Ministerio de Ciencia e Innovación, aquest estudi dissenyarà i implementarà projectes internacionals i telecol·laboratius que presentaran reptes comunicatius i cognitius per a l’alumnat per tal d’identificar les habilitats necessàries per a participar de manera efectiva en un entorn d’aprenentatge basat en la xarxa. Els resultats de l’anàlisi de les dades compilades serviran per elaborar un model de referència educativa que es podrà utilitzar en la formació de docents i en d’altres contextos d’aprenentatge. L’estudi també té com a objectiu contribuir al creixent interès científic en l’anàlisi de les interaccions mediades per ordinador al servei de la construcció del coneixement.
 
El projecte es basa en la urgència dels educadors per donar resposta a les necessitats futures de l’alumnat. Per això, el professorat ha de plantejar-se: 1) com es construeix el coneixement en una societat en què els sabers són visiblement dinàmics, fluids i generats per les persones en un procés continu; 2) com s’ensenya aquest coneixement dinàmic i fluid; 3) com aconseguir que els processos d’aprenentatge siguin socialment rellevants i 4) com garantir que les generacions futures estiguin capacitades per aplicar el pensament crític a situacions en contínua evolució en la societat del segle XXI. Tot això implica la comprensió de la característica “distribuïda” del coneixement, enfocament principal del projecte KONECT.
 
El projecte és coordinat a través del grup de recerca GREIP i integra professorat de la UAB: Melinda Dooly (Investigadora Principal del projecte), Júlia Llompart, Dolors Masats, Emilee Moore, Luci Nussbaum, Artur Noguerol i Amparo Tusón. L’equip compta també amb investigadors i investigadores de renom internacional, que abasten quatre continents (Argentina, Austràlia, Estats Units, Espanya i Suècia), assegurant així les oportunitats per recollir dades empíriques en el pla internacional.

Melinda Dooly
Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingüe (GREIP)

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

MelindaAnn.Dooly@uab.cat

2023 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388