Què és el Projecte Brúixola?

‘Brúixola’ és un Projecte de tutories entre iguals en l’etapa de transició de Batxillerat a la UAB. Es tracta d’una activitat d’assessorament de l’alumnat de batxillerat, que ha de decidir què farà a l’acabar l’institut, per part d’un estudiant de la UAB de manera presencial i virtual.

L’objectiu general és crear una relació de confiança, de proximitat i de coresponsabilitat entre els estudiants tutors i els tutelats per tal d’afavorir la presa de decisions sobre els futurs estudis universitaris.

Com funciona el projecte Brúixola?
Doble dimensió:

  • Virtual → a través d’un Moodle al llarg de tot el curs acadèmic.
  • Presencial → trobades entre els estudiants tutors i els assessorats junt amb l’equip tècnic de la UAP.

Presentació del projecte Brúixola