Personal UAB Personal d'administració i serveis

Serveis: Servei de Llengües

Servei de Llengües

El Servei de Llengües de la UAB-UAB Idiomes ofereix cursos d’idiomes, la certificació del nivell de llengua, planificació lingüística, traducció i revisió de textos, programes d’acollida lingüística, voluntariat lingüístic, assessorament sobre criteris lingüístics i models de documents, etc.
 
Les llengües que es poden estudiar i de les quals es poden acreditar coneixements són les següents:

  • Alemany
  • Anglès
  • Català
  • Espanyol
  • Francès
  • Italià
  • Japonès
  • Rus

Avantatges per al PAS
Els membres de la comunitat universitària de la UAB que vulguin rebre formació general en idiomes poden gaudir de la subvenció d’una part del curs, d’acord amb el que preveu la normativa de formació del PAS. El Servei de Llengües també imparteix formació específica per a col·lectius de PAS de la UAB, que organitza la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.
Per a més informació sobre el Servei de Llengües consulteu la seva pàgina web