Registre i accés a NEXUS

Accés directe a NEXUSAccés estudiants i alumniAccés empreses i institucions

Recordar contrasenya d'estudiant o alumni
Recordar contrasenya d'empresa o institució

  • No donades d'alta: caldrà que s'autentiquin amb el compte UAB (NIU@uab.cat) per a inscriure’s i per fer ús de les funcionalitats de NEXUS. El programa els preguntarà quin tipus de registre volen dur a terme:
    • Inscripció parcial: Només permet registrar-se a les activitats d'orientació.
    • Inscripció completa: Accés complet a la plataforma. El perfil quedarà pendent de validar per part del Servei d’Ocupabilitat, que valorarà les dades registrades i el currículum afegit. A partir de la validació es podrà gaudir dels serveis oferts.
  • Ja donades d'alta: caldrà que s'autentiquin amb el compte UAB (NIU@uab.cat).

  • No donades d’alta: hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç “Alta d’empreses”. Durant el procés de registre a NEXUS se’ls facilitaran, via correu electrònic, el NIU (Número d’Identificació Universitària, equivalent al “nom d’usuari”) i unes senzilles instruccions per obtenir la paraula de pas (equivalent a la “contrasenya”). Aquestes seran les seves claus d’accés per iniciar sessió a l’aplicació. La vostra paraula de pas no serà efectiva fins unes dues hores després, però podran utilitzar NEXUS amb normalitat mentre no tanquin la sessió. Quan entrin per primera vegada a l’aplicació, el perfil quedarà pendent de validar per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, que valorarà les dades registrades.
  • Ja donades d’alta: caldrà que introdueixin el seu NIU i paraula de pas per fer els tràmits desitjats.

  • No donats d’alta: caldrà que contactin el Servei d'Ocupabilitat a Laboral.Practiques.so@uab.cat. Durant el procés de registre a NEXUS se’ls facilitaran, via correu electrònic, el NIU (Número d’Identificació Universitària, equivalent al “nom d’usuari”) i unes senzilles instruccions per obtenir la paraula de pas (equivalent a la “contrasenya”). Aquestes seran les seves claus d’accés per iniciar sessió a l’aplicació. La vostra paraula de pas no serà efectiva fins unes dues hores després, però podran utilitzar NEXUS amb normalitat mentre no tanquin la sessió.
  • Ja donats d’alta: caldrà que posin el NIU i la paraula de pas d’accés a NEXUS del departament/servei/l’àrea, etc. per tal de fer els tràmits desitjats.