Accés


L’accés a NEXUS es fa mitjançant l’enllaç https://nexus.uab.es, que també trobareu a la portada d'aquest web.

Si heu oblidat el vostre NIU i/o contrasenya, per recuperar-los cal:

- Estudiants/titulats de la UAB, clicar a l’enllaç: http://sia.uab.es/gestio_pwd.html

- Empresa/institució externa a la UAB i Departaments/Serveis/Àrees de la UAB, contactar amb Laboral.Practiques.so@uab.cat.