FAS > Salut > Serveis i activitats > Prova del vih i altres its

Si l’estudiant ha tingut una pràctica de risc i vol comprovar que no s’ha contagiat de cap infecció de transmissió sexual (ITS) pot acudir al Servei Assistencial de Salut de la UAB. Qui s’encarrega de les consultes i les proves de detecció d’ITS és una empresa amb conveni amb la universitat (Brugués Assistencial, serveis sanitaris).

Qualsevol estudiant, PAS i PDI de la UAB hi té accés de forma gratuïta. El SAS està situat a l’Edifici F de la universitat (a l’altre costat de la Facultat de Comunicació) i obre de dilluns a divendres (en horari 13-15h per emergències i en horari habitual de 9-13h i de 15-19h).
El primer pas és demanar una consulta amb un metge, que és qui resol els dubtes que l’estudiantat pugui tenir i, si ho considera necessari, fa la petició d’analítica o bé la prova ràpida de detecció del VIH.

 • La prova ràpida del VIH és totalment gratuïta.

Pel que fa a les analítiques de serologia que es demanen a laboratori, l’estudiantat de la UAB té un descompte del 50%, i per tant els preus són (inicialment*) els següents:

 • Anàlisi de Sífilis, 22€
 • Anàlisi d’Hepatitis C, 35€
 • Anàlisi d'Hepatitis B, 22€ -en cas que l'estudiant no n'estigui vacunat/da-.
 • Anàlisi de VIH en laboratori, 20€

*En alguns casos, el preu es pot incrementar quan cal afegir més proves. També en cas que tingueu una companyia d’assegurances podeu consultar el personal de recepció del SAS per tal de saber si la vostra assegurança inclou aquestes proves.
 
Saps la diferència entre el VIH i la sida?

El VIH són les sigles de "Virus de la Immunodeficiència Humana". El VIH és un virus que afecta les cèl·lules immunitàries, encarregades de protegir-nos de les malalties. Una persona amb VIH pot no tenir símptomes durant molt de temps, i per això es fa necessària la realització de les proves del VIH encara que no n’hi hagi símptomes.

SIDA és l'acrònim de "Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida". Apareix quan la infecció pel VIH està en el seu estat més avançat, havent causat un greu deteriorament del sistema immunitari.

Els antiretrovirals poden controlar la replicació del virus del VIH, aconseguint que la infecció no derivi en Sida. És important tenir clar que hi ha dos tipus de proves diferents:

 • Les proves ràpides del VIH consisteixen en una petita punxada en un dit de la mà, d’on s’extreu una petita gota de sang que s’aplica en una tira reactiva. Els resultats s’obtenen passats 20 minuts. Si el resultat és negatiu, es demana a la persona que es torni a fer la prova passat un temps. Si el resultat de la prova és positiu, cal que la persona vagi a fer-se una analítica de sang “estàndard” per comprovar que el resultat no és un “fals positiu” i que realment la persona és seropositiva.
 • Les analítiques de sang “estàndard” es realitzen en caps i hospitals. En la consulta amb el metge o metgessa es realitza una extracció de sang per realitzar l’anàlisi. Passats 15 dies, en una segona visita personal amb el metge o metgessa, aquest/a informa a la persona dels resultats.

Saps què és el període finestra?
El període finestra és el temps que transcorre entre l’exposició al VIH i el moment en que es considera que el resultat de la prova de detecció és precís. Aquest depèn del tipus de prova: en el cas de les proves de quarta generació amb l’anàlisi d’anticossos i antígens és de 45 dies, mentre que per a les proves de tercera generació com la prova ràpida del VIH, el període finestra és de 3 mesos.

Això significa que un cop passats 3 mesos de la pràctica de risc finalitza el període finestra i per tant el resultat de la prova ràpida és precís.

En les següents associacions o entitats pots realitzar la prova ràpida del VIH (sigui gratuïtament o pagant):

Barcelona:

 • ActuaVallès
 • Gais Positius
 • Stop SIDA
 • Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC)

Lleida:

 • Associació Antisida Lleida

Tarragona:

 • Assexora’Tgn (Associació Comunitaria de Salut Sexual del Camp de Tarragona)

Girona:

 • ACAS Girona (Associació Comunitaria Anti-Sida de Girona)

També et pots realitzar la prova en algunes farmàcies de Catalunya.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats