Investigadors del Departament de Química


 Fitxes dels nostres investigadors 
IMG_RosaM_Sebastian
  • Biografia

  • La Dra. Rosa María Sebastián Pérez va obtenir la seva Tesi doctoral en Química en 1997 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sota la supervisió del Prof. Marcial Moreno Mañas, basada en l’alquilació enantioselectiva de compostos β-dicarbonílics i la seva posterior transformació en aminoàcids no naturals. A continuació va realitzar una estància Postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) a Toulouse (França) en el grup del Dr. Jean Pierre Majoral i la Dra. Anne Marie Caminade, treballant amb macromolècules: dendrímers. Posteriorment va retornar a la UAB al 2000 gaudint d’un Contracte de Reincorporació de Doctors a Universitats Catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal al 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent de Professora Agregada. Els seus principals interessos en recerca actualment es centren en el disseny i la síntesi de dendrímers i polímers per aplicacions en els camps de la catàlisi, recobriments (per ex. materials altament fluorats), adhesius, composites, cristalls líquids, biosensors i en biomedicina.
  •  
  • Altres informacions

  • Researcher Website

    Research Group Website
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona