Inocuïtat Alimentària

Avaluació de les condicions de diferents superfícies, incloent materials sòlids, líquids, inerts i orgànics, que afecten la formació de falles i el creixement de microorganismes. Mecanismes que permeten la supervivència dels microorganismes a les superfícies. Sistemes de detecció i eliminació de microorganismes de frega i superfície. Eficàcia dels sistemes de control i interacció entre microorganismes. Substàncies amb neteja i / o acció biocida que prevenen o limiten el creixement de microorganismes a les superfícies.

Investigadores i investigadors:
Montserrat Mor-Mur Francesch

José Juan Rodríguez Jerez

Carolina Ripollès Ávila

Projectes:


Referència número RTA2014-00045-C03-03, financiat pel Ministerio de Economia y Competitividad
Estem monitoritzant la contaminació microbiana de les superfícies en indústries càrniques, avaluant la capacitat de supervivència de Listeria monocytogenes i les relacions ecològiques entre els diferents microorganismes, per controlar la presència i el creixement del patogen per sistemes no agressius. A més, s'avalua l'aplicació de diferents sistemes de neteja, així com la resistència de les soques aïllades a diferents desinfectants.
Persones de contacte: José Juan Rodríguez (josejuan.rodriguez@uab.cat).


Finançat pel programa Nuclis de la Generalitat de Catalunya i l'empresa iTram Higiene S.L.
Estem avaluant nous sistemes de neteja per a la descomposició i eliminació de biofilms. En aquest cas, es comparen sistemes tradicionals amb productes enzimàtics, ja existents al mercat, desenvolupant noves fórmules que permeten la reducció de desinfectants, reduir l'agressió a les instal·lacions i al medi ambient. Això permetrà reduir el consum d'aigua i energia.
Persones de contacte: José Juan Rodríguez (josejuan.rodriguez@uab.cat).

Avaluació i validació de l'aplicació de les noves tecnologies, especialment aquelles basades en la radiació ultraviolada d'alta pressió o d'ona corba, per assegurar la inactivació dels patògens i els microorganismes de deteriorament que poden contaminar els aliments, com a alternatives a les tecnologies tèrmiques tradicionals, que són més nocives per a la nutrició i les propietats funcionals dels aliments.

Investigadores i investigadors:
Marta Capellas Puig
Victoria Ferragut Pérez
María Manuela Hernández Herrero
Bibiana Juan Godoy
Montserrat Mor-Mur Francesch
Artur Xavier Roig Sagués
Jordi Saldo Periago
Antonio José Trujillo Mesa

 

 


Projectes:
 
Obtenció d'aliments líquids estèrils mitjançant l'aplicació conjunta d'UHPH-UVC
L'objectiu principal d'aquest projecte és obtenir aliments amb una llarga vida segura i estable i amb una major qualitat nutritiva i sensorial que els aliments líquids tractats amb calor. Per a aquest equip de prototip, es desenvoluparà des de la combinació d'un UHPH d'escriptori acoblat a un dispositiu que permet que el fluid en flux turbulent a l'acció d'un llum UVC. Aquest sistema permetrà l'aplicació de dues tecnologies contínuament i amb la possibilitat de canviar l'ordre per avaluar el seu efecte en els microorganismes. Les condicions de tractament òptimes seran seleccionades contra formes resistents de microorganismes significatius, tant patògens com de deteriorament, avaluant l'efecte letal degut a les variables dependents (procés i matriu). El procés de verificació es realitzarà en suc de poma clarificat i llet de vaca estandarditzada (pH neutre).
Persones de contacte: Artur X. Roig Sagués i M. Manuela Hernández Herrero (arturxavier.roig@uab.cat , manuela.hernandez@uab.cat)

 

 


Avaluació de la incidència de microorganismes patògens i / o dels seus metabòlits en els aliments. Optimització i validació de tècniques per millorar la detecció i identificació de microorganismes patògens i / o els seus metabòlits. Vida útil microbiològica.

Investigadores i investigadors:
Marta Capellas Puig
María Manuela Hernández Herrero
Montserrat Mor-Mur Francesch
Artur Xavier Roig Sagués
Josep Yuste Puigvert


Projectes:

SafeFood. Desenvolupament d'un nou procés industrial per a l’obtenció d’aliments segurs, sostenibles i de més qualitat, mitjançant la biotecnologia i l'enfocament cibernètic. ID: ERA-IB-16-014.

El creixement de microorganismes patògens als aliments suposa un risc important, amb conseqüències sobre la salut dels consumidors, el medi ambient i l’economia. Els aliments mínimament processats són cada vegada més consumits a Europa, però són susceptibles de que s’hi produeixi creixement bacterià, inclòs el del patogen Listeria monocytogenes. Existeixen diversos tractaments per eliminar els patògens o limitar-ne el creixement però no tots són adequats per ser aplicats en aliments llestos pel consum ja que poden afectar negativament la qualitat sensorial. El processament per alta pressió (HPP) és un mètode prometedor, ja que pot reduir el nombre de microorganismes sense causar efectes negatius sobre la qualitat dels aliments.  Tot i això, té una eficàcia limitada ja que alguns bacteris, inclosa Listeria monocytogenes, aconsegueixen recuperar-se del tractament per alta pressió. El projecte SafeFood de biotecnologia industrial és un projecte internacional que reuneix 8 grups de 6 països europeus amb la finalitat d’obtenir aliments més segurs. El consorci estudiarà quins mecanismes permeten a Listeria monocytogenes sobreviure i recuperar-se després del tractament per alta pressió i quins additius alimentaris poden evitar-ho.

Contacte: M. Manuela Hernández Herrero i Marta Capellas Puig (manuela.hernandez@uab.cat , marta.capellas@uab.cat)