Stat Wars: L'imperi de les Dades

Stat Wars: L'Imperi de les Dades

Amb el propòsit de potenciar l'interès per l'estadística entre l'alumnat de tercer i quart d'ESO, us oferim una nova edició de Stat Wars. Aquesta activitat està organitzada pel Departament de Matemàtiques de la UAB, el  Servei d’ Estadística Aplicada de la UAB Biostatnet a través del nodo Catalunya-SEA amb el suport de la FeCyT, conjuntament amb el Programa Argó de l’Institut de Ciències de l'Educació.

Fa molt de temps, en un campus molt, molt llunyà...

Què us proposem? Un matí jugant amb l'estadística a la UAB

L'Estadística és una disciplina científica molt utilitzada en tots els àmbits del coneixement, però molt poc coneguda i estimada entre els estudiants i la societat en general. La idea és crear un espectacle interactiu que afavoreix la participació dels assistents, la diversió i la consciència crítica respecte al maneig de dades. Es tracta, en definitiva, d'acostar la ciència de forma amena i propera, en un ambient distès en el qual la sorpresa serà constant, a través d'una ràpida successió de continguts, presentacions i animacions.

Volem que el públic no es quedi amb la imatge que l'Estadística abasta tan sol freqüències, taules i algun gràfic.

Volem  estimular el pensament crític pel que fa a l'anàlisi de dades.
Volem induir al pensament probabilístic a través del joc.
Volem descriure com l'Estadística està present en moltes activitats i situacions quotidianes.
Volem mostrar el potencial de l'Estadística per manejar la quantitat d'informació que caracteritza a la societat actual.
Volem acostar la Universitat i els seus integrants als estudiants de 3r i 4t d'ESO.
I a més a més volem divertir, divertir, divertir.
Què farem?

El projecte busca portar l'estadística fora de l'aula, amb la finalitat d'aconseguir que els i les joves estudiants siguin conscients, amb Diversió i Jocs, que vivim en un Món ple de dades.


Volem proposar-vos una activitat en format xerrada - concurs
Es proposen diferents jocs en els quals es pot participar de manera individual o en grup, per tal de resoldre els problemes quotidians abordables mitjançant tècniques estadístiques.
Es vol crear un clima interactiu amb la participació dels assistents, divertit tot despertant la consciència critica respecte al tractament de dades.

Us animem a ser els protagonistes de Stat Wars! i que la força de les dades us acompanyi!
Lloc: Sala d'Actes del Rectorat
Data: 4 de març del 2020
Horari: de 10 a 12.30 h

Places limitades. S'assignaran per ordre d'inscripció. Prioritzarem l'alumat de 4t d'ESO. Màxim 2 grups per centre.
Rebreu un missatge per comunicar-vos si teniu plaça o esteu en llista d'espera. 

Places exhaurides

Activitat gratuïta.

La no assistència dels centres amb plaça, o avís sense marge de temps per poder assignar les places a un altre centre de la llista d'espera, es tindrà en compte a l'hora de donar places en properes activitats.

Es faran fotos i es gravarà cada sessió.


En col·laboració amb