Xarxes Argó

Xarxes Argó

Les xarxes estan formades per Instituts (alguns de recent creació), amb la finalitat d'experimentar projectes globals d’atenció a tot l’alumnat, amb implicació institucional, amb aspectes innovadors a nivell organitzatiu i curricular i amb la utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes cooperatives i d'aprenentatge.
Les trobades periòdiques faciliten l'organització de jornades i cursos de formació a la UAB, per als claustres dels centres que hi participen, tant a nivell de desplegament curricular com d'orientació personal de l'alumnat.