Matins de Lletres

Matins de Lletres

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i el Programa Argó de l’ICE organitzen el Matins de Lletres. Aquesta activitat consisteix en assistir a algunes de les classes dels Graus de la Facultat i està adreçada a alumnat de Batxillerat.

Vols viure la universitat per dins? Vols venir a veure com és una classe a la universitat? Tens ganes de conèixer com treballem? Tens curiositat per assistir a algunes de les classes de la nostra Facultat (Antropologia, Estudis Clàssics, Filosofia, Filologia Anglesa, Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Filologia Francesa, Geografia, Història, Musicologia)? Si estàs estudiant el Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials t’animem a venir a la UAB!

Els centres educatius interessats podeu escollir entre els dies 27, 28 i 29 de novembre. El professor o professora responsable del centre ha d’inscriure a cada assignatura el nombre d'estudiants interessats. Cada estudiant pot assistir a 4 assignatures com a màxim. No és obligatori fer totes les franges horàries. El nombre màxim d’estudiants per cada assignatura és de 10.

Oferta d'assignatures

Horari Dimecres 27 de novembre Dijous 28 de novembre Divendres 29 de novembre
8:30 a 10 - Literatura Victoriana
- Art Grec
- Història Social de la Llengua Catalana
- Fonètica i Fonologia Angleses I
 
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Història i Cultura dels Estats Units
- Historiografia i Oratòria Llatines
10 a 11:30 - Gramàtica Anglesa
- Literatura Catalana del segle XXI
- Mètodes i Tàctiques per a la Recerca Històrica
- Prehistòria i Història Antiga
- Morfologia de l'Espanyol
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Lloc, Societat i Cultura
- Lexicologia i Semàntica Catalanes
- Història de la Mediterrània i l'Antiguitat
- Introducció a la Literatura Española I
- Filosofia Antiga
- Literatura Catalana
- Art Antic de l'Àsia Menor
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural I
- Gramàtica Anglesa
- Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica
- Prehistòria i Història Antiga
- Morfologia de l'Espanyol
11:30 a 13 - Introducció a la Lingüística
- Novel·la Catalana del S. XX
- Literatura Comparada
- Iconografia
- Lectura de la Imatge Artística
- Llengua Catalana
- Llengua i Gènere
- Filosofia de l'Art
- Economia, Territori i Sostenibilitat
- Músiques i Cultures
- Aproximació Etnogràfica a la Diversitat Cultural
- Introducció a la Història Medieval
- Ús de la Llengua Francesa Oral
- Fonaments d'Ordenació del Territori
13 a 14:30 - Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Introducció a la Història Antiga
- Música, Història i Societat
- Fonaments del Món Modern
- Visions Geogràfiques del món
- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Elements de Llengua Grega
- Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Introducció a la Història Antiga
- Música, Història i Societat
- Fonaments del Món Modern

Places limitades. S'assignaran per ordre d'inscripció. Rebreu un missatge per comunicar-vos si teniu plaça o esteu en llista d'espera.  
Si us assignem places us demanarem els noms i cognoms de l'alumnat que anirà a cada assignatura.
Activitat gratuïta.

La no assistència dels centres amb plaça, o avís sense marge de temps per poder assignar les places a un altre centre de la llista d'espera, es tindrà en compte a l'hora de donar places en properes activitats.