Què podem fer per reduir la resistència als antibiòtics?

Degut a la Covid-19, hem decidit anul·lar els cursos d'estiu d’aquest any. Creiem que al mes de juny i juliol no es donaran les condicions adequades per poder realitzar-los amb normalitat.

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 29 de juny al 3 de juliol de 2020
Horari: de 9.30 a 14h
Professorat: Xavier Coves, Isidre Gibert i Daniel Yero
Lloc de realització: Laboratoris integrats Facultat de Biociències
Preu: 90€

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU

Podeu consultar les instruccions per realitzar la inscripció aquíPresentació
Els antibiòtics usats correctament poden salvar vides, però hi ha un creixent problema de resistència. La resistència als antibiòtics és la capacitat dels bacteris per resistir la seva acció, de manera que els tractaments resulten ineficaços i les infeccions persisteixen i s'estenen a altres persones. En aquest curs s'introduirà l'alumnat en la problemàtica de la resistència als antibiòtics mitjançant sessions teòriques i pràctiques per comprendre com es generen i com podem evitar-les.

Objectius
L'objectiu principal és abordar la problemàtica actual de la resistència als antibiòtics i el seu ús prudent per evitar l'aparició i expansió de nous bacteris resistents. A més, els participants aprendran en sessions pràctiques les tècniques generals per avaluar la sensibilitat dels bacteris als antibiòtics i detectar mecanismes de resistència. Com funcionen els antibiòtics? Com els bacteris es fan resistents? Com se sap que un bacteri és resistent? Què són els superbacteris? La resistència als antibiòtics és un problema greu? Usem correctament els antibiòtics? Hi ha i hi haurà antibiòtics nous i més efectius? Són preguntes a les que l'alumnat trobarà resposta durant aquest curs. D'aquesta manera, els estudiants participants estaran preparats per transmetre al seu entorn més proper el coneixement adquirit sobre l'ús correcte dels antibiòtics.

Continguts
Coneixements generals i bàsics sobre:

  • Aprendre què és un antibiòtic i com funciona.
  • Patògens bacterians comuns i com es poden utilitzar els antibiòtics per tractar infeccions bacterianes.
  • Introducció a la problemàtica de la resistència als antibiòtics. Mecanismes de resistència. Conceptes de resistència: intrínseca, adquirida i fenotípica.
  • L’emergència global de la resistència als antibiòtics i el seu impacte en la clínica i la societat.
  • Determinants genètics de la resistència als antibiòtics en els genomes bacterians.
  • Metodologies per avaluar la sensibilitat bacteriana als antibiòtics i detectar mecanismes de resistència.
  • Paper de la societat davant la problemàtica de la resistència als antibiòtics. Campanyes sobre l'ús correcte dels antibiòtics.
  • Cerca de nous antibiòtics. Estat actual de la recerca de nous antibiòtics.
  • Noves teràpies antibacterianes i alternatives als antibiòtics.

El programa consta d'una sessió teòrica introductòria (1 hora), cinc sessions teòrico-pràctiques al laboratori (3 hores cadascuna), i 4 hores de tallers per promoure l'ús correcte dels antibiòtics i perquè els estudiants, organitzats en equips, discuteixin els resultats i les estratègies a seguir.

Metodologia
El curs inclou tres tipologies d'activitats: sessions formatives a l'aula i pràctiques al laboratori i a les aules d'informàtica. Les sessions formatives inclouen xerrades i tallers per promoure la divulgació de l'ús correcte dels antibiòtics. Al laboratori els estudiants treballaran en grups seguint un protocol establert, complint les normes de bioseguretat i bones pràctiques i supervisats per dos professors. A més es farà servir l'ordinador en els tallers per trobar informació general al web.

Observacions
L'alumnat ha de portat bata de laboratori, retolador i llibreta.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU

Podeu consultar les instruccions per realitzar la inscripció aquí