Història

L'Antiga Grècia és un dels períodes històrics que més han inspirat a les persones d'èpoques posteriors. Gràcies al desenvolupament d'aspectes com la democràcia, la filosofia, el teatre o l'art, Grècia és considerada no només el bressol d'Europa, sinó també la llavor d'una manera d'entendre el món.
Treballs relacionats amb l'anàlisi, l'estructura, l'origen o el funcionament d'aspectes de la cultura grega antiga poden ser desenvolupats per estudiants interessats per mitjà de l'estudi de les fonts i textos antics com per l’anàlisi arqueològic i artístic.

Borja Antela BernárdezDepartament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Introducció al marc teòric i metodològic de les biografies. Com escriure una biografia de personatges històrics i de personatges rellevants i no tan coneguts a nivell local.

Gemma Rubí i Casals. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Es proposa fer un estudi de caràcter monogràfic sobre com la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939 es va viure al poble o ciutat de residència o que hagi escollit l'estudiant.
L'objectiu és reconstruir els principals elements que van marcar la vida del poble o ciutat escollit, a través del treball amb obres que hagin tractat el tema però també amb l'ús d'alguna font primària escrita (premsa local, llibres d'actes de l'ajuntament, documents d'arxius familiars, etc.) i, si és possible, a través d'història oral (entrevistes amb persones que van viure aquells esdeveniments).
L'estudiant podrà posar l'accent en la vessant que més l'interessi del poble o ciutat escollit, tant des d'aspectes polítics com aspectes militars, així com aspectes socials, culturals o econòmics.  

Josep Puigsech Farràs. Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB

 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

 

Es proposa fer un seguiment d’algun episodi del segle XX en el qual la dona hagi estat protagonista, bé a nivell col·lectiu bé a nivell individual, en la trajectòria política del segle XX. El treball es podria enfocar des d’una perspectiva específicament catalana o per al conjunt d’Espanya, així com a nivell internacional. En el primer sentit, es podria tractar des de la lluita pels drets polítics de la dona durant la II República, fins al seu activisme polític i militar durant la Guerra Civil Espanyola al bàndol republicà, així com la seva participació activa en els anys de la Transició. En clau internacional, es podria tractar el paper i onquestes de la dona durant la Revolució Russa i l’URSS, la trajectòria del moviment feminista a EUA -relacionat també, si es vol, amb la lluita pels drets racials- o el salt dels drets polítics de la dona després de la Segona Guerra Mundial.
El treball també es pot centrar en figures individuals, com el mandat de Margaret Thatcher a Gran Bretanya als anys 80, el període de Frederica Montseny com a ministre de sanitat de la República entre 1936-1937 o altres casos particulars, tant si són coneguts com a anònims.

Josep Puigsech Farràs. Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB

 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

 

Es proposa fer un estudi sobre el significat del model revolucionari comunista durant el segle XX. Es pot enfocar des de diferents punts de vista:

1) L'anàlisi d'un tema concret, tot posant l'accent en els èxits del model comunista (la Revolució Russa de 1917, la Revolució Xinesa de 1949, la Revolució Cubana de 1959/61, la derrota nazi a la Batalla d'Stalingrad a la Segona Guerra Mundial, la creació de partits comunistes com el PCE o el cas especial del PSUC, etc.) o en els fracassos del model comunista (l'assassinat de Lev Trotski, la construcció i caiguda del Mur de Berlín, la desintegració de la URSS, la repressió de l'estalinisme, la Cambodja de Pol Pot, etc.

2) L'anàlisi de l'impacte del comunisme a nivell mundial (què va suposar el model comunista des de la seva vessant econòmica, social, cultural o política).

3) L'anàlisi des de l'òptica ideològica (fonaments teòrics del comunisme, teories de Karl Marx, Friedich Engels, Vladímir Ílitx Ulianov, diferències amb l'anarquisme).

Josep Puigsech Farràs. Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB

 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L'alumne hauria de triar un jaciment arqueològic del període antic (s. VI a.C - V d.C), preferiblement proper a la seva ubicació, i que actualment no es trobi musealitzat. El treball consistiria en una proposta patrimonial (estat de la qüestió de la recerca realitzada, proposta de divulgació i valorització). 
Caldria escollir un jaciment amb una mínima entitat històrica i arqueològica. 


Oriol Olesti Vila. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Es tracta de fer un estudi de les condicions de vida i de treballs dels obrers a Catalunya del segle XIX fins avui.
Dins aquest tema, l’estudi es pot centrar en: l’alimentació, l’habitatge, el vestit (i el calçat), la sanitat (malalties), la mortalitat, les quintes.. o també en les condicions de treball: l’explotació de les dones, dels nens, la jornada, el salari...

Hi ha una quantitat considerable de bibliografia i es poden establir fàcilment paral·lelismes amb el moment actual, qüestió que pot imprimir al treball una nova visió. 

Joan Serrallonga UrquidiDepartament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Temes relacionats amb les croades i les colonitzacions medievals a Europa, la conquesta d'al-Andalus i els moriscos. 

Felix Retamero. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Es tracta de fer un estudi basat en algun aspecte de l'enorme contingent de refugiats que arriben a Catalunya durant la Guerra Civil de 1936-1939. 
Totes les comarques i els pobles del nostre país tenen una relació de refugiats, de les qüestions i problemes que es varen desenvolupar, fotografies, materials, museïtzació, etc. 
És un bon treball per fer poble a poble i àdhuc per comarca si no està realitzat. La bibliografia és prou completa per treballar al nivell desitjat. 

Joan Serrallonga UrquidiDepartament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

L'estudiant haurà de triar quina història antiga l'interessa, acotar-ho i plantejar-se un problema històric a resoldre.

Jordi Cortadella MorralDepartament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Temes relacionats amb la formació d’una societat islàmica a l’occident mediterrani, amb la història política (Emirat, Califat, Taifes, Almoràvits, Almohades, Nassarites) i amb l’organització i la manifestació del poder (per exemple, el Califat de Còrdova i la ciutat de Medina Azahara).

Félix Retamero. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Es tractaria d'escollir un escàndol produït per un cas de corrupció amb projecció mediàtica i veure com trastoca l'opinió pública i els valors de la societat en qüestió.

Gemma Rubí i Casals. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Proposta adreçada a estudiants que vulguin treballar sobre temes fonamentals de la cultura i la història americanes, considerant els principals espais geopolítics del continent: Amèrica Llatina, Brasil, Estats Units i Canadà.
Des del segle XVI, les societats americanes han tingut un marcat protagonisme en la configuració del món contemporani i les seves empremtes poden resseguir-se en clau històrica des d’àmbits de coneixement ben diversos: la història (des de la conquesta a la Iniciativa de Defensa Estratègica nord-americana), la política (des dels pares fundadors al neoliberalisme), l’economia (de la plantació a la multinacional), la sociologia (del món mestís virregnal a les llibertats civils i les migracions), la literatura (de les cròniques d’Índies a la gran novel·la americana), entre d’altres.

Bernat Hernández. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

La guerra és, probablement, un dels aspectes de les societats humanes que copsa amb major intensitat les manifestacions culturals. En aquest sentit, la guerra grega -amb els herois de Troia, els hoplites espartans i atenencs o els soldats d'Alexandre el Gran i els seus successors- o la guerra romana -amb la formació històrica de la legió, i amb els grans personatges com Pompeu, César o Trajà- son temes d'estudi privilegiats per conèixer tant les relacions entre pobles a l'antiguitat, com també aspectes sobre construcció d'identitats, imaginaris polítics o populars sobre el poder i, fins i tot, la cara més fosca del desenvolupament cultural de l'antiguitat: les víctimes i els horrors de la guerra antiga.

Borja Antela-BernárdezDepartament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

El cinema és un dels mitjans més potents en la construcció de la cultura popular. Molta gent s'apropa al coneixement històric només a partir del que veu a la pantalla. Aquesta importància del cinema en la manera d'entendre el passat té un cas d'estudi llargament desenvolupat en les pel·lícules sobre el món antic on poden estudiar elements com: les temàtiques triades per la ficció, l'ambientació i fidelitat històriques, la presència d'idees modernes a través de justificacions històriques o fins i tot, el paper dels estrangers o de les dones en la nostra societat a partir de la forma en què són representats pel cinema sobre el món antic.

Borja Antela-BernárdezDepartament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Mosaic romà

Aquesta proposta té com a objectiu realitzar una introducció a l'estudi de la cultura de l'antiga Roma, d'una manera àmplia, i la seva comparació amb manifestacions culturals del món actual, com ara la vida quotidiana, les institucions polítiques i els edificis públics.
Oferim, per tant, una temàtica de recerca que s'articularia sobre el maneig de fonts literàries i arqueològiques, com a punt de partida, i l'estudi de la cultura actual, el seu context de producció, la seva recepció i lectura de la tradició, que ens permetin testimoniar la pervivència del món romà.

Cándida Ferrero Hernández. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Proposta adreçada a estudiants que realitzin el seu treball de recerca sobre aspectes econòmics, empresarials, financers en perspectiva històrica, des de l'època medieval a la contemporània. Les relacions econòmiques han marcat decisivament el procés de construcció del món contemporani, des de les dimensions més domèstiques (relacions de mercat, agricultura i ramaderia, indústria, moneda, treball familiar, història d'empresa) a les més globals (economies d'escala, comerç, transports i comunicacions). 
La perspectiva adoptada pels treballs de recerca susceptibles de ser tutoritzats és diversa, atenent a qüestions metodològiques, de doctrines econòmiques i ètiques o dimensions més recents, com ara les perspectives del consum en la història o l'anàlisi de gènere. 


Bernat Hernández. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Mosaic romà

Aquesta proposta permet realitzar un acostament a la relació entre temes i històries del món clàssic, entès aquest d'una manera àmplia, amb la literatura i el cinema contemporanis. Pel·lícules recents, com ara Troia, Gladiator i Hipatia, poden donar-nos una idea dels diversos enfocaments des dels quals abordar el treball. 
També es pot realitzar un acostament a una altra tipologia de pel·lícules, com ara El nom de la rosa o El doctor Frankestein, les quals possibiliten, tanmateix, una anàlisi interessant des de la perspectiva de la Tradició clàssica. Oferim, per tant, una temàtica que s'articularia sobre el maneig de fonts literàries, com a punt de partida, per a seguir amb l’estudi de les pel·lícules, el seu context de producció i  la seva reescriptura de la tradició, que ens permetin testimoniar la pervivència d’allò que anomenem clàssic en la cultura contemporània.

Cándida Ferrero. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Es tractaria de fer una recerca històrica en l'àmbit local centrada en el segle XX: des de la irrupció del catalanisme polític, la conflictivitat obrera (naixement de la CNT), la mobilització políticoelectoral i la destrucció del torn dinàstic, fins la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil (exili, repressió i supervivència), el "desarrollismo" i la transició vers la democràcia. 

Gemma Rubí i Casals. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

A principis del segle XX, amb el sorgiment de la Lliga Regionalista, els governs espanyols van començar a situar en la seva agenda política l’anomenada Qüestió catalana, un eufemisme del qual entre bambolines identificaven com el “problema catalán”. Un autèntic maldecap que la constitució de 1978 ha volgut solucionar mitjançant l’estat de les autonomies.
 
No es tracta només d’una qüestió de noms, sinó d’una relació històrica complexa entre Catalunya i Espanya que s’ha anat construint des del Decret de Nova Planta de 1714. Una relació fonamentada, d’una banda en el desig frustrat d’intervenir i de modernitzar l’Estat -quan Catalunya era “la fàbrica d’Espanya”...- i, de l’altra, en la construcció d’estereotips sobre els catalans: garrepes, fanàtics, rebels, victimistes, egoistes amb els diners... Així, el tracte econòmic just que en l’actualitat es reivindica amb tanta vehemència, el concert econòmic, té arrels llunyanes: fou una demanda del catalanisme polític que en ser rebutjat va originar la negativa a pagar les contribucions, el famós Tancament de Caixes (1899). 
 
Si donem una ullada al nombre de ministres catalans que van intervenir en els governs espanyols del segle XIX, veurem que es poden comptar amb els dits de les mans: entre aquesta minoria destacaríem els més coneguts com el cap del progressisme Joan Prim, Estanislau Figueres -un dels presidents de la primera República-, i Manuel Duran i Bas, dirigent conservador. Una capacitat d’incidència política més aviat minsa, al costat d’una permanent insatisfacció que sembla no tenir aturador.
 
I a l’inrevés, com ha encaixat Espanya dins de Catalunya? Hi ha hagut projectes bastits des de Catalunya per a Espanya. Conèixer quins eren, com es van definir, qui els va proposar i amb quina intenció, així com quina incidència van assolir completaria el quadre d’aquest tema de recerca. Com també l’anàlisi dels clixés, la imatge de Catalunya i dels catalans a Espanya.

Gemma Rubí i Casals i  Lluís Ferran Toledano González. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

Temes relacionats amb els paisatges agraris medievals encara conservats en l'actualitat, amb les eines i les feines del camp en l'època medieval i amb les revoltes pageses medievals.

Felix Retamero. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

El treball tracta de vincular documentació que ens permetrà reconstruir els paisatges antics i el nom d’antigues propietats de l’època romana (que anomenem fundus o praedia) a través de 3 fonts. La idea del projecte es vincular-les en un punt del territori, que de forma difusa ens pugui indicar la ubicació d'aquestes propietats dels terratinents romans. 
Primer, les inscripcions monumentals romanes de Catalunya que es troben en 5 volums, de F. Fabre, M. Mayer i I. Rodà, que enregistren els personatges romans més importants. Es troben al camp o a les ciutats principals com Barcino, Baetulo, on residien les aristocràcies romanes.
També es consultaran els cartularis medievals, com els de Sant Cugat, que proporcionen documentació dels segles IX, X i XI i esmenten de forma directa la toponímia del territori. Aquesta toponímia fa referència a noms medievals, finques, viles i restes romanes que mantindran els seus noms en períodes posteriors.
Finalment, ens fixarem en l’epigrafia dels objectes d’ús quotidià com les marques en teules, dolia (grans contenidors) i àmfores que pertanyen a propietaris de terres i indústries terrissaires. Moltes d’aquestes són inèdites i es troben en els museus locals. 
Aquest curs especialment s'està treballant a la zona del Maresme. 

Cèsar Carreras Montfort. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup