Adapta't: la nostra història evolutiva llegida en el genoma

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 4 al 8 de juliol de 2022
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Sonia Casillas Viladerrams, Aina Colomer i Vilaplana i Jaime Martínez Urtaza
Lloc de realització: Facultat de Biociències
Preu: 90 €

PLACES EXHAURIDES

Presentació
Sabies que els nostres genomes conserven informació sobre la història evolutiva de la nostra espècie? Per exemple, poden revelar-nos de quina manera diferents poblacions humanes s’han adaptat a grans canvis culturals, com la transició de les poblacions caçadores-recol·lectores als assentaments agrícoles del neolític; o com s’ho fan algunes poblacions per sobreviure en ambients extrems, com els inuit a les gèlides tundres àrtiques. Endinsa’t als secrets del passat amagats en els nostres genomes! 

Objectius

 • Conèixer conceptes com: genoma, gen, ADN, cromosoma, variant genètica, fenotip, dominància i recessivitat; replicació, transcripció i traducció, expressió gènica; bioinformàtica, base de dades, alineament de seqüències, arbre filogenètic; seqüenciació de lADN, assemblatge; diversitat genètica, evolució, selecció natural, adaptació a lentorn. 
 • Conèixer algunes de les principals bases de dades dinterès per a les biociències. 
 • Conèixer algunes de les principals eines bioinformàtiques danàlisi de seqüències d'ADN.
 • Conèixer els aspectes més rellevants de la composició genètica de les poblacions humanes i descobrir alguns exemples dadaptació humana a lentorn.
 • Fomentar el respecte i lafecte per la diversitat genètica i cultural intrínseques de la nostra espècie, potenciar el creixement intercultural i avançar cap a un desenvolupament més sostenible. 
 • Atansar la recerca científica i fomentar linterès per les biociències a la propera generació destudiants universitaris. 

Continguts

Benvinguda i presentació del curs 

Taller 1: Tan diferents i tan iguals alhora: taller sobre la diversitat genètica humana. 

En aquest taller, l’alumnat aprendrà a:

 • Determinar el sexe de l'individu representat pels seus dos genomes
 • Localitzar els gens en els cromosomes corresponents
 • Llegir el genotip de l'individu en una posició del genoma
 • Interpretar el genotip i predir el corresponent fenotip, incloent-hi el color dels ulls, pell i cabell, la tolerància a la lactosa en adults, la detecció del sabor amarg del PTC, les propietats de la cera de l'orella i de l'olor corporal, o el daltonisme. 

Taller 2: Copiant i enviant missatges genètics: taller sobre la replicació i transcripció de l’ADN, la traducció de l’ARN a proteïna i l’expressió gènica. 

L’alumnat aprendrà què o com és:

 • L'estructura de l'ADN
 • La replicació de l'ADN
 • La transcripció de l'ADN a l'ARN missatger
 • La traducció d'ARN missatger a proteïna
 • Interpretar patrons d’expressió gènica

Taller 3: Diversitat genètica i pandèmies: taller sobre el SARS-CoV-2 i la importància de la diversitat genètica per fer front a les pandèmies. 

L’alumnat completarà una activitat interactiva sobre les característiques, l'origen i l'expansió del SARS-CoV-2, el virus causant de l’actual pandèmia. Els estudiants aprendran a:

 • Cercar i interpretar informació genètica bàsica a partir de les principals bases de dades moleculars
 • Realitzar i interpretar alineaments de seqüències
 • Reconstruir i interpretar arbres filogenètics  

Taller 4: Seqüenciació de l’ADN en temps real: taller sobre la seqüenciació de l’ADN amb la tècnica d’última generació MinION. 

Aquest mòdul representa una primera presa de contacte amb el laboratori en què l’alumnat coneixerà els mètodes d'extracció, preparació i seqüenciació de l'ADN amb l'aparell MinION Mk1C, seguit de l'anàlisi de les dades generades.

Taller 5: Adapta’t!: taller sobre el descobriment de desenes de gens que han contribuït a l’adaptació de la nostra espècie al llarg de la nostra història evolutiva. 

L’alumnat completarà una o més activitats interactives del projecte Adapta’t (adaptat.omicsuab.org) i jugarà al joc de taula Genogràfic (genografic.omicsuab.org).

 

Metodologia
El curs és eminentment pràctic. Es treballaran tots els conceptes i reptes plantejats en grups i seguint la metodologia Learning by Doing, primer a partir de materials manipulatius i després a partir d’activitats interactives a l’aula virtual d’aprenentatge. S’acabaran totes les sessions amb una posada en comú d’allò que s’ha après en el taller. 

Observacions
L'alumnat ha de portar ordinador portàtil.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers). A més, l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat.