Definició i objectiusLes pràctiques no laborals per a persones titulades són una tipologia de pràctiques regulades en el Reial Decret 1543/2011 i que tenen per objectiu que les persones joves amb qualificació acadèmica, però amb nul·la o escassa experiència professional relacionada amb aquesta qualificació, assoleixin la seva inserció laboral.

Amb aquest mateix objectiu, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) han signat un conveni de col·laboració per impulsar el desenvolupament professional, la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de qualitat de les persones joves titulades en aquesta Universitat mitjançant la realització de pràctiques no laborals en empreses o institucions.

Estan destinades a persones joves titulades a la UAB, desocupades i inscrites a les oficines del SOC com a demandats d’ocupació, d’entre 18 i 25 anys (o d’entre 18 i 30 anys en el supòsit que la persona jove estigui inscrita en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil).

En finalitzar les pràctiques, l'empresa o institució, amb el vistiplau de la UAB i del SOC, emetrà un certificat per a la persona jove participant a les pràctiques no laborals on constaran totes les dades i accions relatives a aquestes. A més, l’estada podrà culminar en la contractació laboral de les persones joves per part de les organitzacions on s'hagin desenvolupat.