Requisits d'accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: ciències polítiques, sociologia, dret, economia, geografia, antropologia, ciències ambientals, enginyeria i arquitectura. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l'accés als ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic (70%).
2. Experiència professional i formació en relació a l'àmbit d’estudi (20%).
3. Carta de motivació, i/o carta de recomanació, del candidat per realitzar el màster (10%).

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.