Presentació

Un pacient crític és doncs aquella persona que presenta, o està en risc de presentar, fracàs funcional d'un o més òrgans i que necessiten la seva substitució per mitjans tècnics artificials i sovint altament especialitzats i complexos.

Els avenços tecnològics en constant innovació fan que es faci necessària l'actualització tecnològica relacionada amb el tractament específic i les cures derivades i vinculades a la malaltia i al tractament aplicat que se'n deriva, garantint de manera continuada la seguretat dels malalts en les cures de prevenció dels riscos possibles, del tractament necessari, així com totes les relacionades amb les necessitats alterades d'aquest malalts i les seves famílies.


Es fa necessari oferir a la població una atenció d'infermeria individualitzada que doni una resposta de qualitat, eficient i eficaç al malalt i a la família, mantenint l'equilibri entre l'atenció tecnològica que garanteix la seguretat física i l'atenció personalitzada que respon a les necessitats alterades que permet garantir la seguretat fisiològica, psicològica, espiritual i cultural, necessitats lligades a les seves vivències, valors, creences i cultura, tractant en definitiva a la persona com a ésser únic e individual en l'atenció integral del seu benestar.

Per donar resposta als malalts crítics cal coordinar els esforços de forma integrada, del propi malalt, família i professionals, que responguin a les necessitats explícites o no (dels propis malalts i de les famílies), en relació a les necessitats expressades per la nostra societat que demanda tenir cada vegada més un paper més preponderant i participatiu davant de les cures i les decisions que prenen sobre les seves vides.

La seguretat i l'atenció integral del malalt crític és el domini fonamental de l'àmbit d'actuació de la infermera d'intensius: l'habilitat en la creació i manteniment d'un entorn físic segur, l'habilitat en la creació i manteniment de la seguretat fisiològica, l'habilitat i destresa en l'aprenentatge del maneig tecnològic i de les cures segures durant tot el procés agut crític tan mèdic com quirúrgic, l'habilitat en proporcionar una atenció personalitzada al malalt i la seva família, l'habilitat en el manteniment dels drets i valors del malalt crític.

Per poder desenvolupar competència en l'atenció al malalt crític el professional d'infermeria precisa adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds específiques necessàries, que el portin al desenvolupament d'una pràctica segura i de qualitat per al malalt i la seva família.

La necessitat de formació específica i especialitzada dels titulats d'infermeria per cuidar als pacients en estat crític està àmpliament reconeguda per les persones que assumeixen responsabilitats assistencials, docents i de gestió.

Objectius

- Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit de les unitat de cures intensives al pacient crític, per actuar amb eficàcia i eficiència per actuar com a membre de l'equip infermer en les unitats d'hospitalització de pacients crítics i a l'hora contribuir a fer un bon ús dels recursos i coneixements
- Identificar i valorar les característiques especifiques del pacient en estat crític, la família i l'entorn i dissenyar plans de cures infermeres, basades en l'evidencia científica, per al malalt crític en diferents situacions de complexitat que es poden produir durant el procés d'hospitalització.

- Demostra actitud i habilitats adequades en la execució de les tècniques clíniques i dels procediments per donar atenció al malalt crític, amb criteris de responsabilitat i seguretat

Requisits d'accés

- Títol universitari en infermeria (oficial/homologat)
- Diplomats en infermeria que volen desenvolupar la seva activitat laboral com a infermers-eres dins l'àrea de les cures intensives.
- Diplomats en infermeria que ja estan desenvolupant activitats com a infermers -eres en les unitats de cures intensives de cardiologia, cirurgia cardíaca, consultes externas, electrofisiologia i hemodinàmica i que expressen les seves carències formatives.
- Interès per la professionalització en el camp de la infermeria intensiva.
- Interès per l'anàlisi i la reflexió de les pràctiques actuals de la infermeria intensiva per tal de realitzar propostes i participar en la millora de qualitat de l'atenció al malalt d'intensius.

Sortides professionals

- Especialistes en unitats de crítics de centres assistencials.
- Coordinar equips d'infermeria d'unitats de crític.
- Formació especifica al professionals que estaran en contacte amb el malalt crític.

Contacte

Antonio Torres Quintana

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Web: http://eui.santpau.cat

Màster propi UAB

12a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2215/12
Preu: 4200 ¤
Preu especial: 3780¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) - Horari pràctiques: Matí i/o tarda
Dates: del 23/09/2020 al 14/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Infermeria Intensiva

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.