• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2407/23
 • 23a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 80 ECTS
 • Inici: 08/10/2021
 • Final: 08/07/2022
 • Places: 18
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 6800 €
 • Preu especial 6120 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
 • Lloc: Unitat Docent Hospital Sant Joan de Deu
El Màster de Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència, té com a finalitat formar professionals afins a la Salut Mental Infanto-Juvenil en la prevenció, el diagnòstic i el tractament psiquiàtric i psicològic dels problemes dels infants, els adolescents i les seves famílies.
Des d'un enfocament de conceptes basat en “la medicina basada en l'evidència” es pretén portar a terme una formació teòrica per a la consolidació i ampliació de coneixements prèviament adquirits als graus universitaris.
S'ofereix un nivell avançat en coneixements teòrics actualitzats i es pretén oferir recursos per dur a terme un bon exercici professional en l'àrea de coneixement en la qual es desenvolupa l'alumne.

Sortides professionals

Es pretén dotar als nostres alumnes una formació i especialització acadèmica, tot just millorant i potenciant les seves habilitats professionals ja adquirides, en els diferents àmbits de la psiquiatria i psicologia infanto-juvenil.

Pràctiques

Pràctiques curriculars: el curs pressuposa un certificat de practiques en centre associat d'un mínim de 700 hores per curs certificades i avaluades convenientment per el centre. Aquestes pràctiques són de caràcter obligatori.
Les tasques que l'alumne ha de desenvolupar durant la formació pràctica del curs són les següents:
- Primeres visites
- Exploracions psicomètriques
- Orientació i devolució diagnòstica
- Discussió de diagnòstics i intervencions realitzades
- Intervencions psicològiques i psiquiàtriques
- Realització de seguiments de pacients amb diferents trastorns psicopatològics
- Assistència a sessions clíniques
- Implicació en les línies d'investigació que es desenvolupin en el Centre.
La coordinació del curs vetlla en tot moment perquè les tasques assignades siguin les adequades i responguin a la necessitat de formació pràctica de l'alumne.
Els centres associats designen un tutor responsable de programar, assistir i coordinar les pràctiques. Aquest tutor designat per l'empresa, un cop finalitzat el període de pràctiques, emet un informe acreditatiu de l'aprofitament del període de pràctiques per part de l'alumne, que s'integra en el seu procés d'avaluació. Aquest informe qualifica l'alumne sota els següents aspectes:
- assistència
- interès
- motivació a la diversificació d'aprenentatge
- preparació real
- progrés obtingut

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Hospital Sant Joan de Déu
INAD Parc de Salut Mar

Contacte

Aurèlia Rafael Linares

Telèfon: 935812381

Informació addicional

http://paidopsiquiatria.cat

Vols rebre més informació?