Màster en Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades

Presentació

Les cures pal.liatives són el tipus d'atenció que s'ofereix a les persones amb malalties en fase avançada i terminal que es troben al final de la vida. L'objectiu és millorar, tant com sigui possible, la qualitat de vida de la persona malalta i del seu entorn cuidador, mitigar el patiment associat a la mort i oferir la màxima ajuda possible a la persona malalta per morir bé. Aquest màster planteja les cures pal.liatives basant-se en una concepció holística de l'ésser humà, configurat per les dimensions física, emocional, social i espiritual.

Les cures pal.liatives representen una resposta professional, científica i humana a les nombroses necessitats d'atenció dels pacients i les seves famílies durant l'etapa del final de la vida. Aquest programa es justifica per la necessitat d'oferir uns estudis específics orientats a les cures pal.liatives que promoguin la filosofia integral de la qual parteixen i de fer-la extensible al conjunt de la pràctica mèdica.


Atesa l'absència d'ofertes satisfactòries que combinin aquesta visió holística de l'ésser humà amb un grau adequat d'especialització, aquest màster ofereix, després dels mòduls comuns, tres itineraris d'orientació professionalitzadora en l'àmbit de les cures pal.liatives: per a metges, infermeres, i professionals relacionats amb l'acompanyament emocional i espiritual. Al mateix temps s'atorga una importància central a la pràctica i a un treball d'autoconeixement per part de l'estudiant, tenint en compte la influència decisiva de la presència i l'actitud del professional sobre l'evolució del pacient.

Objectius

L'objectiu fonamental és facilitar l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds que capacitin els estudiants per atendre amb excel.lència als pacients que es troben en fases avançades i terminals i als seus familiars.

Els objectius específics són:

- Integració dels coneixements d'altres àrees de salut diferenciant els enfocaments curatius i pal.liatius davant la malaltia.

- Reconeixement de les causes del sofriment de malalts i famílies, analitzant els seus components físics, emocionals, socials i espirituals.
- Integració del pacient i família com una unitat de cures.
- Descripció de la fisiopatologia del dolor i altres símptomes i elaboració d'un pla terapèutic.
- Discussió d'aspectes ètics del final de la vida.
- Reconeixement de l'enfocament interdisciplinari de les cures pal.liatives.
- Adquisició d'habilitats de comunicació amb el pacient, familiars i equip.
- Desenvolupament d'actituds compassives d'acompanyament emocional i espiritual.
- Identificació dels diversos programes de cures i el seu paper en la continuïtat assistencial.
- Promoció del coneixement personal i de l'autocura com a mecanismes de prevenció enfront de l'estrès relacionat amb la situació terminal.

Requisits d'accés

Per a l'itinerari I, llicenciats o graduats en Medicina; per a l'itinerari II, llicenciats, diplomats o graduats en Infermeria; per a l'itinerari III, titulats en Psicologia, Treball Social i altres titulacions relacionades amb l'atenció en cures pal.liatives.

Sortides professionals

Es tracta d'un màster adreçat sobretot a professionals sanitaris amb interès en formar part d'equips específics de cures pal.liatives tant a nivell hospitalari com domiciliari.

També es dirigeix a professionals d'altres especialitats que tenen un contacte freqüent amb pacients que es troben en una fase terminal com Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Medicina Interna, Medicina de Família, Geriatria i a d'altres agents relacions amb aquest camp: psicòlegs, treballadors socials, agents de pastoral i altres llicenciats relacionats amb l'atenció al final de la vida.

Contacte

Margarita García Mas

Telèfon: 937268136

Correu electrònic: Coordinacio.master.paliatius@uab.cat

Web: http://www.inpecs.com/masterpal/

Màster propi UAB

8a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3144/8
Preu: 4800 ¤
Preu especial: 4320¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Hospital de Sant Pau. Sant Antoni M. Claret, 171. 08041 Barcelona
Dates: del 02/10/2020 al 15/09/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Centres col·laboradors:
INPECS (Institut per a l'Excel.lència Clínica i Sanitària)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.