Presentació

La disfàgia orofaríngia és una condició poc reconeguda que pateixen 30.000.000 europeus, juntament amb les seves complicacions nutricionals i respiratòries. És molt important incrementar la conscienciació d'aquesta malaltia ja que pot comportar greus complicacions: pneumònia per aspiració, incrementar la incidència d'asfíxia, malnutrició i deshidratació; les quals poden causar la mort del pacient. La disfàgia també perllonga el temps d'hospitalització dels pacients i la necessitat d'assistència institucional.
Les poblacions de risc són, tant adultes com pediàtriques, que pateixen malalties neurodegeneratives, embòlia i malalties neurològiques no degeneratives, lesions cerebrals traumàtiques, pacients ancians (de més de 70 anys), pacients amb malalties de cap i coll (com tumors), pacients amb pneumònia recurrent i infeccions respiratòries.

En conclusió, la detecció precoç i tractament de la disfàgia orofaríngia és important per prevenir complicacions associades a la malaltia i disminuir el risc de mort deguda a la malnutrició i la pneumònia per aspiració.

Aquesta diplomatura de postgrau és multidisciplinària i té com a objectiu incrementar el coneixement relatiu a la disfàgia oferint formació avançada en l'àrea específica de la disfàgia orofaríngia, incloent pràctiques professionals amb casos clínics.
El curs, de 51 crèdits ECTS, està dissenyat per a professionals multidisciplinaris de tots els camps que tracten amb la disfàgia: geriatria i rehabilitació, fisioteràpia, medicina, infermeria, radiologia, neurologia, otorinolaringologia, logopèdia, dietètica i nutrició, etc.
Aquest diploma de postgrau no qualifica els estudiants per a la pràctica professional en l'àrea de la disfàgia.

Objectius

- Afegir a la base de coneixement professional d'un personal multidisciplinari, coneixements específics sobre disfàgia i malalties associades.
- Formar professionals multidisciplinaris en la promoció del reconeixement de la disfàgia per al disseny i aplicació de tècniques preventives i correctives.
- Promoure el treball d'equips multidisciplinaris en la disfàgia orofaríngia.

- Augmentar el desenvolupament de les habilitats professionals en la disfàgia.
- Integrar diverses perspectives per tenir més informació a la fisiologia de la deglució, patofisiologia de la disfàgia, avaluació, rehabilitació i gestió, així com en la formació clínica amb pacients de disfàgia.
- Augmentar la capacitat dels professionals d'aplicar l'evidència científica actual en la pràctica clínica de la disfàgia.

Requisits d'accés

- Llicenciats, graduats o diplomats amb coneixements en els camps de la medicina, infermeria o altres àrees relacionades amb la sanitat.
Que disposin d'un títol:
- Títol universitari oficial espanyol.
- Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als estudis de postgrau.
- Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyol i que facultin, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de postgrau. L'acceptació a un postgrau no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un estudi de postgrau.
- Nivell d'anglès: nivell equivalent a 6 del sistema IELTS, nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Perfil dels estudiants: personal multidisciplinar relacionat amb tots els camps que tracten amb la disfàgia: radiologia, neurologia, rehabilitació, geriatria.

Sortides professionals

A causa que el postgrau està dirigit a professionals ja formats en diferents camps professionals, el curs no qualifica per a la pràctica professional per si sol, però pretén incrementar les competències i coneixements bàsics en l'àrea de la disfàgia.
Les àrees professionals a què el curs pot tenir sortida són tots els camps que tracten amb la disfàgia: medicina, infermeria, radiologia, neurologia, logopèdia, dietètica i nutrició, otorinolaringologia, fisioteràpia, geriatria i rehabilitació, etc.

Contacte

Laura Chércoles

Telèfon: +34 93 741 7700 ext. 2286

Correu electrònic: postgrad.diploma@myessd.org

Web: https://www.masterswallowingdisorders.org/en-gb/home

Postgrau UAB

5a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
51 ECTS
Codi de l'estudi: 3652/5
Preu: 3366 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme: Hospital de Mataró, C/ Cirera s/n. 08304, Mataró, Barcelona./ Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: Carrer Major de Can Caralleu 1
Dates: del 12/10/2020 al 28/05/2021
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Departament de Cirurgia
Centres col·laboradors:
Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme
European Society for Swallowing Disorders
Títol que s'obté:
Postgraduate Diploma on Swallowing Disorders

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.