• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1565/23
 • 23a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 03/10/2022
 • Final: 17/02/2023
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
 • Preu: 2100 €
 • Preu especial 1890 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Descobrir, innovar, inventar i crear són conceptes utilitzats moltes vegades com a sinònims.
La creativitat es considerada moltes vegades com una característica exclusiva d'algunes persones. La Psicologia reconeix que la creativitat és una característica de la persona que la desenvolupa segons el context físic i social en el que viu.

L'estudi d'aquelles personalitats que socialment són considerades creatives, mostra la complexitat del procés creatiu i la interacció de variables com la motivació i la emoció, el procés cognitiu en la seva totalitat (atenció, percepció, memòria, pensament) així com les habilitats i competències necessàries que permeten posar de manifest la nova idea o solució sigui mitjançant el llenguatge verbal i/o escrit, del llenguatge no verbal o de qualsevol altra tipus de comunicació que construeix l'objecte creatiu/original, sigui aquest tangible o intangible com és el cas d'una composició musical.

Amb la diplomatura de Psicologia de la Creativitat es vinculen els coneixements definits pels Graus Universitaris amb les diferents activitats professionals que demanen competències i habilitats per trobar noves solucions a situacions o problemes de la vida quotidiana, laboral, científica i empresarial.

Sortides professionals

Es tracta d'una formació global que aporta coneixements per esser aplicats en una gran diversitat d'empreses. En general comporta capacitats per a plantejar possibilitats d'anàlisi i solucions a problemes professionals i personals.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Contacte

Carlos Carrasco Roig

Telèfon: 681 20 94 11

Informació addicional

https://www.psicocreatividad.net/

Més informació

Vols rebre més informació?