Presentació

La diplomatura en Periodisme Literari s'adreça als estudiants que vulguin especialitzar-se en el coneixement, la recerca i la praxi del periodisme literari de qualitat, així com de les seves modalitats veïnes.
A més, la diplomatura es proposa oferir una formació de postgrau de qualitat a aquells estudiants de ciències humanes i de ciències socials que vulguin establir ponts entre la seva formació d'origen i la problemàtica inherent a les relacions entre literatura i periodisme, així com adquirir els coneixements i desenvolupar les aptituds pròpies del periodisme literari.

Objectius

- Completar i aprofundir l'educació cultural i humanística que tant els estudiants de Periodisme com els de Comunicació Audiovisual reben parcialment als respectius graus.
- Aconseguir que els nous comunicadors, periodístics i audiovisuals, prenguin consciència de la condició cultural i intel.lectual de les seves respectives professions; de la seva complexitat ideològica, epistemològica i estètica; i de la necessitat d'il.luminar-les i enriquir-les amb el concurs de la lingüística, els estudis literaris, la retòrica, l'antropologia, la filosofia del llenguatge i altres disciplines humanístiques i científico-socials.

- Aconseguir que els nous comunicadors, periodístics i audiovisuals, siguin capaços d'elaborar productes informatius i narratius complexos, en suport escrit, que integrin les tècniques de composició i estil de la tradició literària.
- Aconseguir que els nous comunicadors, periodístics i audiovisuals, s'especialitzin en el coneixement, la recerca i la praxi del periodisme literari de qualitat, així com de les seves modalitats veïnes.
- Aconseguir que els nous comunicadors, periodístics i audiovisuals, sàpiguen vincular el coneixement de les tradicions narratives clàssiques amb els nous procediments i formats inherents a la cultura digital i el ciberentorn.
- Proveir un marc educatiu idoni perquè els estudiants de ciències humanes i socials coneguin tant la cultura periodística i literària, i siguin capaços de conrear les seves modalitats més creatives.
- Proveir un marc educatiu idoni perquè els estudiants de ciències humanes i socials que desitgin completar la seva educació d'origen trobin una formació de postgrau de qualitat. I, en especial, que integrin en la seva formació de procedència la problemàtica inherent al camp comunicatiu, inclòs el desenvolupament de les aptituds comunicatives i les experteses tècniques pròpies de cadascuna de les dues especialitats proposades.

Requisits d'accés

- Llicenciats o graduats en Periodisme o en Comunicació Audiovisual.
- Llicenciats o graduats en diverses carreres de ciències socials i humanes.
- Els estudiants que provinguin d'estudis científics si tenen un currículum adequat també se'ls pot admetre.

Sortides professionals

- Exercici del periodisme especialitzat en l'elaboració d'informació complexa per a tota mena d'empreses informatives: premsa diària d'abast nacional, regional o local-comarcal; periodisme audiovisual; premsa periòdica (revistes, suplements, magazins) d'informació general o especialitzada; nous suports i canals multimediàtics: paper convencional, digital (web 2.0, xarxes socials, multi-plataformes, etc.
- Periodistes en suport escrit i audiovisual especialitzats en comunicació cultural i literària per a empreses comunicatives del sector, ja siguin periodístiques o en gabinets de comunicació d'editorials, productores, etc.
- Docents per a secundària o per a la formació universitària especialitzats en el periodisme.
- Especialistes en les noves modalitats de comunicació en xarxa, capaços de vincular el coneixement i el conreu de les grans narratives clàssiques amb els nous formats i procediments de la cultura digital.

Contacte

Gemma Casamajó

Telèfon: 699471284

Correu electrònic: master.periodisme.literari@uab.cat

Postgrau UAB

9a Edició
Places: 12
Orientació: Acadèmica, Professional
36 ECTS
Codi de l'estudi: 2932/9
Preu: 2520 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Comunicació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 15/02/2021 al 30/01/2022
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Periodisme Literari

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.