• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 2932/10
 • 9a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 36 ECTS
 • Inici: 15/02/2022
 • Final: 30/01/2023
 • Places: 12
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 2520 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Comunicació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
La diplomatura en Periodisme Literari s'adreça als estudiants que vulguin especialitzar-se en el coneixement, la recerca i la praxi del periodisme literari de qualitat, així com de les seves modalitats veïnes.
A més, la diplomatura es proposa oferir una formació de postgrau de qualitat a aquells estudiants de ciències humanes i de ciències socials que vulguin establir ponts entre la seva formació d'origen i la problemàtica inherent a les relacions entre literatura i periodisme, així com adquirir els coneixements i desenvolupar les aptituds pròpies del periodisme literari.

Sortides professionals

- Exercici del periodisme especialitzat en l'elaboració d'informació complexa per a tota mena d'empreses informatives: premsa diària d'abast nacional, regional o local-comarcal; periodisme audiovisual; premsa periòdica (revistes, suplements, magazins) d'informació general o especialitzada; nous suports i canals multimediàtics: paper convencional, digital (web 2.0, xarxes socials, multi-plataformes, etc.
- Periodistes en suport escrit i audiovisual especialitzats en comunicació cultural i literària per a empreses comunicatives del sector, ja siguin periodístiques o en gabinets de comunicació d'editorials, productores, etc.
- Docents per a secundària o per a la formació universitària especialitzats en el periodisme.
- Especialistes en les noves modalitats de comunicació en xarxa, capaços de vincular el coneixement i el conreu de les grans narratives clàssiques amb els nous formats i procediments de la cultura digital.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Contacte

Gemma Casamajó

Telèfon: 699471284

Vols rebre més informació?