• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 2276/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 20/10/2022
 • Final: 25/05/2023
 • Places: 20
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 2250 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya
El Postgrau Ocupació Pública proporciona una formació integral sobre el món laboral des de la perspectiva social, institucional, jurídica i organitzacional, per al personal que treballa en l'àmbit de l'ocupació pública. Per tal d'adequar al màxim la formació a la funció professional, es tractarà, entre altres qüestions, la negociació amb instruments adients mitjançant el coneixement de l'Ordenament Jurídic Social (en el marc de la legislació social vigent). Comptarem també amb l'experiència de formadors especialistes de reconegut prestigi professional en cadascun dels temes oferts en el temari.

En definitiva, es tracta d'una formació innovadora pels agents socials en el sentit ampli del terme (lletrats, assessors, responsables de recursos humans, negociadors, mediadors… en diferents administracions, sector hospitalari, sector universitari…) al marc d'unes relacions laborals del sector públic més dinàmiques, més sòlides i alhora pròpies del segle XXI, caracteritzat per uns fenòmens fins ara inexistents, i que impliquen una més àmplia formació per a desenvolupar-se en els nous escenaris generats per l'Estatuto Básico del Empleado Público, així com per les noves demandes de la societat actual.

La formació es desenvoluparà a la seu de l'Escola d’Administració Pública de Catalunya, ubicada al centre de Barcelona, al costat d'una excel.lent xarxa de comunicacions que n'afavoreixen l'accés des de qualsevol punt geogràfic d'origen.

Sortides professionals

Millorar la formació de les persones participants, per a desenvolupar amb més coneixements quantitatius i qualitatius, les seves funcions i tasques laborals, tant si pretenen canviar de lloc de treball, millorant respecte al que tenen en l'actualitat, o si és per a incrementar la preparació personal per a accedir per primer cop al mercat de treball.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Centres col·laboradors

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Contacte

María José Feijóo Rey

Telèfon: 619819542

Vols rebre més informació?