• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4420/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 08/11/2021
 • Final: 30/09/2022
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5500 €
 • Preu especial 4950 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà (70%), Anglès (30%)
 • Lloc: Facultat de Veterinària Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest programa inclou informació i coneixements, tant teòrics com pràctics, sobre les diferents àrees de coneixement que formen part de la pràctica diària de la medicina d'emergències i cures intensives de petits animals.

En els darrers anys les especialitzacions clíniques han esdevingut una realitat i una necessitat en l'àmbit professional de la veterinària clínica.

El camí a l'especialització reglada pels diferents col.legis d'especialistes és llarg i reservat a un nombre mol limitat de persones, a més de requerir anys de formació clínica. Malauradament aquest camí no és a l'abast de molts professionals que d'altra banda volen enriquir el seu bagatge de coneixements en aquesta àrea clínica.

Aquest programa té com objectiu que l'alumne adquireixi els coneixements corresponents a l'especialitat clínica de medicina d'emergències i cures intensives en petits animals. Es dirigeix a tots aquells professionals veterinaris, tant de llicenciatura recent com amb cert bagatge professional que vulguin aprofundir en l'esmentada especialitat. Cal esmentar que l'alumne que exerceixi com a clínic, tindrà l'oportunitat de poder integrar i aplicar a la seva activitat clínica professional els coneixements adquirits des del primer mòdul.

La docència serà duta a terme per professionals amb àmplia experiència en la docència universitària i que a més a més són especialistes europeus o americans en diferents àrees relacionades amb els temes tractats en cada mòdul. Per tant, aquests estudis permetran accedir a una docència clínica, tant teòrica com pràctica, pionera en el nostre país i de qualitat.

Sortides professionals

Veterinari clínic de petits animals.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Carlos Torrente Artero

Telèfon: 935811387

Vols rebre més informació?