• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4627/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 10/10/2022
 • Final: 30/07/2023
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2010 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Escola de Postgrau UAB
El Màster en Gestió Cientíica (Science Management) està organitzat per la Facultat de Biociències de la UAB en col.laboració amb l'Àrea de Gestió Científica del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). Aquests estudis pretenen donar a l'alumnat una visió transversal i completa dels processos de gestió de la recerca científica en l'àmbit biomèdic, proporcionant coneixements que permetin desenvolupar habilitats estratègiques i que ressaltin les qualitats gestores en institucions de recerca. Es tracta d'uns estudis professionals per encarar la vida laboral adquirint les competències necessàries per dur a terme una gestió de la ciència 360º.

El Màster, de 60 ECTS, té contingut un diploma de 30 ECTS, de manera que existeix l'opció A, que inclou la realització del màster sencer (mòduls 1-6, pràctiques i TFM) i la opció B, en la qual l'alumnat només cursarà la diplomatura de 30 ECTS, que inclou els mòduls 1-4 i un treball final de diploma. L'alumnat que realitzi la opció A (Màster de 60 ECTS) obtindrà la titulació de màster i l'alumnat que cursi únicament la diplomatura (30 ECTS), obtindrà un títol de diploma de postgrau.

Els estudiants matriculats únicament a la diplomatura hauran de realitzar un Treball final de diploma equivalent a 3 ECTS al finalitzar el mòdul 4. Els estudiants matriculats al màster sencer estan exempts de la realització d'aquest treball.
El màster in Science management inclou diferents mòduls teòrics i pràctics, focalitzats en la preparació de l'estudiant en l'àmbit de la gestió i estratègia científica, construint la figura de scientific manager de manera integral i transversal. Un Màster que permet que l'alumnat, mitjançant les classes, seminaris i conferències impartides, adquireixi habilitats de direcció, planificació i coneixement estratègic per tal de poder-se inserir en el món laboral afrontant tota mena de reptes.
En base a l'enfocament professionalitzador del màster, un dels objectius principals ésl'aplicació dels coneixements a la pràctica professional, fet pel qual l’estada de l'alumnat en pràctiques en institucions és una de les qualitats més destacables del programa. L'alumnat durà a terme les pràctiques en centres de referència a nivell nacional, treballant de la mà de grans professionals del sector. En aquestes pràctiques s'aplicaran tots els coneixements i habilitats adquirits a les sessions teòriques impartides prèviament .
Es tracta d'un programa de Màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (organitzat en col.laboració amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia) adreçat a estudiants i/o professionals entusiastes interessats en anar un pas més enllà i que vulguin aprendre com fomentar i donar suport a la recerca científica.

Sortides professionals

- Scientific/ Strategy Manager
- Expert/a en gestió de projectes
- Tècnic/ gestor de transferència de tecnologia
- Departaments d'Estrategia Cientifica
- Expert en comunicació/divulgació científica
- Unitats de Gestió cientifica d'empreses biotecnològiques

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Biociències

Centres col·laboradors

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (Fundació Carreras)
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
Institut Germans Trias i Pujol (IGTP)
Institut d'Investigacions mèdiques de Bellvitge (IDIBELL)
LEITAT Technological Center
ICN2 Institut de nanociència i nanotecnologia
Grupo SOLTI
Centre de Regulació Genòmica
Medica Scientia Innovation Research
I3PT Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí
Centro de Investigación en Agrigenómica
Institut de Biomedicina i Biotecnologia (IBB) UAB
Fundació Promedic
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
ICTA-UAB (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental)
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB)
Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO)
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Contacte

Mireia Monràs Pàlach

Telèfon: 646259042

Més informació

Vols rebre més informació?