Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics

Presentació

Formació universitària d’especialització en l’organització, explotació, gestió i comercialització de fons, col·leccions i arxius fotogràfics

La coincidència d’objectius entre l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), fa possible una formació de postgrau que ofereix una especialització en l’àmbit dels estudis arxivístics i fotogràfics.

Els estudis van dirigits tant a empreses i institucions com a professionals i tenen una doble finalitat:
- donar resposta a la necessitat de moltes entitats públiques i privades d’organitzar i explotar els seus fons i col·leccions fotogràfics;

- dotar als professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de coneixement que els permetin millorar la gestió i la comercialització de la seva producció fotogràfica.

El programa s’estructura en diversos mòduls i compta amb la col·laboració de professionals del sector de reconegut prestigi en els àmbits que s'hi inclouen.

Objectius

- Donar a conèixer la història de la fotografia des de les perspectives tècnica, social i cultural per tal de contextualitzar adequadament els materials.
- Establir els criteris fonamentals que han de regir les polítiques sobre el patrimoni fotogràfic.
- Proporcionar coneixements tècnics de la fotografia química i la imatge digital.
- Crear les bases teòriques i metodològiques per a l’adequada conservació de la fotografia.

- Oferir una metodologia per a la gestió, organització i divulgació de fons i col·leccions.
- Atendre les necessitats especifiques per a la creació i gestió de les imatges digitals.

Requisits d'accés

El postgrau es dirigeix a professionals i futurs professionals arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors i col·leccionistes.

Es pot accedir des de qualsevol grau, llicenciatura o diplomatura.

Sense titulació universitària: hi poden accedir persones amb experiència professional en l'àmbit de la fotografia, que en superar el curs obtindran un certificat d'especialització expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sortides professionals

- Mitjans de comunicació (premsa, televisió i multimèdia)
- Serveis d'arxius de l'administració autonòmica, local i estatals
- Arxius d'institucions i entitats públiques
- Arxius d'associacions i col.legis professionals
- Arxius d'institucions eclesiàstiques
- Empreses d'organització i custòdia d'arxius
- Empreses de tecnologies de la informació
- Arxius d'empreses
- Arxius d'universitats i centres docents
- Bancs d'imatges i fototeques
- Biblioteques especialitzades i centres de documentació

Web: https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-propis-i-postgraus-1345734689012.html

Postgrau UAB

6a Edició
Places: 65
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2794/6
Preu: 2400 ¤
Preu especial: 2280¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes de l’ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster en Arxivística, membres de l’IAAC i membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, IEF
Preu especial: 2160¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 30/10/2019 al 02/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics *Aquest programa ofereix certificacions dels següents assignatures/cursos: - Certificat d'aprofitament del Curs Història, Teoria i Crítica de la Imatge Fotogràfica. - Certificat d'aprofitament del curs Tècnica Fotogràfica. - Certificat d'aprofitament del Curs Identificació i Conservació de Procediments Fotogràfics. - Certificat d'aprofitament del Curs Organització de Fons Fotogràfics. - Certificat d'aprofitament del Curs Arxiu Digital.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.