Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics

Presentació

La coincidència d'objectius entre l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) fa possible una formació de postgrau que ofereix una especialització en l'àmbit dels estudis arxivístics i en el dels estudis fotogràfics, mancats ambdós d'ofertes específiques com les que planteja el postgrau en Gestió de Documents Fotogràfics.

Aquest postgrau vol, d'una banda, donar resposta a la necessitat que tenen moltes organitzacions, públiques i privades, d'organitzar i explotar convenientment els seus fons i col·leccions fotogràfiques. De l'altra, es planteja dotar els professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de coneixement que els permetin millorar la gestió i la comercialització de la seva producció fotogràfica.


El programa té en compte els diversos aspectes que han de permetre una correcta gestió d'aquests fons documentals fotogràfics. Així, s'estructura en diferents mòduls, el contingut dels quals abracen els diferents aspectes que intervenen en la seva gestió. El programa es desenvolupa amb la col·laboració de professionals de reconegut prestigi dels àmbits que s'hi inclouen.

Objectius

- Donar a conèixer la història de la fotografia des del punt de vista tècnic, social i cultural per tal de contextualitzar adequadament els materials.

- Establir els criteris fonamentals que han de regir les polítiques sobre el patrimoni fotogràfic.

- Donar a conèixer des del punt de vista tècnic la fotografia química i la imatge digital.


- Crear les bases teòriques i metodològiques per a l'adequada conservació de la fotografia.

- Oferir una metodologia per a la gestió, organització i divulgació de fons i col·leccions.

- Atendre les necessitats específiques per a la creació i gestió de les imatges digitals.

Requisits d'accés

S'hi pot accedir des de qualsevol grau, llicenciatura o diplomatura. El postgrau s'adreça a professionals i a futurs professionals arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors, col·leccionistes.

També hi poden accedir persones amb experiència professional en el món de la fotografia. En aquest cas la superació del curs donarà dret a rebre un certificat.

Sortides professionals

- En mitjans de comunicació (premsa, televisió i multimèdia)
- Serveis d'arxius de l'Administració autonòmica, local i estatals
- Arxius d'institucions i entitats públiques
- Arxius d'associacions i col.legis professionals
- Arxius d'institucions eclesiàstiques
- Empreses d'organització i custòdia d'arxius
- Empreses de tecnologies de la informació
- Arxius d'empreses
- Arxius d'universitats i centres docents
- Bancs d'imatges i fototeques
- Biblioteques especialitzades i centres de documentació

Web: https://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

6a Edició
Places: 65
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2794/6
Preu: 2400 ¤
Preu especial: 2280¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes de l’ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster en Arxivística, membres de l’IAAC i membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, IEF
Preu especial: 2160¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 30/10/2019 al 26/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Centres col·laboradors:
Associació d'Arxivers de Catalunya
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics *Aquest programa ofereix certificacions dels següents assignatures/cursos: - Certificat d'aprofitament del Curs Història, Teoria i Crítica de la Imatge Fotogràfica. - Certificat d'aprofitament del curs Tècnica Fotogràfica. - Certificat d'aprofitament del Curs Identificació i Conservació de Procediments Fotogràfics. - Certificat d'aprofitament del Curs Organització de Fons Fotogràfics. - Certificat d'aprofitament del Curs Arxiu Digital.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.