Presentació

CITIUS ofereix la possibilitat, als graduats de qualsevol àrea de coneixement, de formar-se en la gestió empresarial combinant aprenentatge a través de l'experiència i mitjançant la formació acadèmica.

CITIUS és un programa de formació dual que atorga als estudiants el títol de postgrau en gestió empresarial, si es superen les pràctiques empresarials, 15 crèdits ECTS, i la formació acadèmica, 24 crèdits ECTS.

Objectius

El principal objectiu formatiu del postgrau en gestió empresarial és proporcionar als graduats i graduades una formació inicial sobre la gestió empresarial que li permeti conèixer millor el funcionament empresarial i comprendre la informació vinculada al mateix. La combinació dual permet adquirir aquesta formació a través de l'estudi de tres assignatures obligatòries i a través de la pràctica diària. Les pràctiques atorguen al currículum de l'estudiant una experiència molt valuosa per continuar amb la seva carrera professional.


El postgrau en gestió empresarial pretén que un graduat tingui el seu primer contacte amb el món empresarial i faci el seu primer pas en aquesta formació especialitzada.

Requisits d'accés

El programa CITIUS, Màster i Postgrau en Gestió Empresarial s'adreça als graduats de qualsevol universitat i estudi.

Els estudiants que poden accedir al programa han de complir els següents requisits:
- Disposar del títol oficial de graduat universitari, homologat o homologable durant els darrers 6 anys anteriors a la sol·licitud de la beca
- Ser ciutadà espanyol o de la Unió Europea (criteri que no s’aplicarà si l’empresa ho justifica) o tenir permís de residència.
- Ser menor de 30 anys
- No haver obtingut plaça amb anterioritat al programa


La condició de becari del programa Citius és incompatible amb qualsevol feina remunerada, amb la percepció de la prestació de l'atur, o amb altra beca de qualsevol tipus, així com amb qualsevol activitat acadèmica o professional que impedeixi la normal realització de les pràctiques o de l'activitat lectiva del programa.

Sortides professionals

El Postgrau en Gestió Empresarial permet a l'estudiant incorporar-se en qualsevol àrea de gestió empresarial privada o pública com a:
- Adjunt/a a la gestió de l'àrea econòmica i financera
- Adjunt/a a la gestió de qualsevol àrea empresarial
- Creació de projectes empresarials propis
- Gestió i organització de grups de treball.

Contacte

Marta Pérez García

Telèfon: 935813125

Web: http://citius.uab.es/

Postgrau UAB

24a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
39 ECTS
Codi de l'estudi: 1843/24
Preu: 2574 ¤
Preu especial: 2317¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Postgrau UAB (Bellaterra, Barcelona)
Dates: del 01/10/2020 al 01/10/2021
Idioma de docència:
Castellà (75%), Anglès (25%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Gestió Empresarial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.