Direcció

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Ramon Alberch i Fugueres

Isaac Alvarez Brugada

Carlota Bustelo Ruesta

Anna Maria De la Fragua Cobo

Aniol Maria Vallès

David Masgrau Haro

Rajesh Murli Mirchandani Mirchandani

Raimon Nualart Mercade

Raül Rabionet Janssen

Mireia Ribera Turró

Elisenda Rodriguez Florensa

Josep Rafel Roig Subirats

Daniel Santanach Casals

Jordi Serra Serra

Remo Suppi Boldrito

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?