Direcció

Joan Pérez Ventayol

María del Carmen García Meilán

Professorat

Ramon Alberch i Fugueres

Mario Alguacil Sanz

Isaac Alvarez Brugada

Carlota Bustelo Ruesta

María del Carmen García Meilán

Aniol Maria Vallès

Josep Matas Balaguer

Rajesh Murli Mirchandani Mirchandani

Marta Munuera Bermejo

Raül Rabionet Janssen

Elisenda Rodriguez Florensa

Josep Rafel Roig Subirats

Xavier Sancliment Casadejus

Daniel Santanach Casals

Remo Suppi Boldrito

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?