• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1423/15
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 16/10/2023
 • Final: 15/07/2024
 • Places: 25
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 2400 €
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Anglès (10%), Català (10%)
 • Lloc: Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Secció de Psicologia Social. Campus Mundet. Edifici de Ponent. Pg. de la Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona
Creat el 1988, el programa ha posat l'èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el mitjà natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada.

La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el programa és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.

El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col.laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.

Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i/o la gestió.

Sortides professionals

Els nostres titulats han anat trobant i el que és més important creant nous llocs de treball a on dur a terme la seva aportació professional amb eficàcia i amb eficiència. En el sector de la consultoria ambiental i de l'empresa, així com en el de la gestió pública en l’àmbit local, provincial i autonòmic. Especialment en temes de desenvolupament municipal i comunitari, avaluacions d'espai públic, planificació i gestió de la vialitat, participació en el disseny urbà, anàlisi i tractament de nivells sònics en zones urbanes, auditories i pre-auditories ambientals empresarials i municipals, avaluacions d'impacte ambiental de grans infraestructures, parcs eòlics o indústries, informes de sostenibilitat ambiental de plans i programes, campanyes i programes d'educació i formació ambiental, plans energètics, gestió de residus, turisme sostenible, etc.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Centres responsables

Departament de Psicologia Social

Contacte

Isabel Pellicer Cardona

Telèfon: 933125801

Informació addicional

https://www.ub.edu/master_ambiental/

Més informació

Vols rebre més informació?