• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1423/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 18/10/2021
 • Final: 20/07/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 2400 €
 • Idioma de docència: Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
 • Lloc: Dep. Psicologia Social UB. Campus Mundet. Pg. Vall d'Hebron, 171. Barcelona
Creat el 1988, el programa ha posat l'èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el mitjà natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada.

La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el programa és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.

El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col.laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.

Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i/o la gestió.

Sortides professionals

En les àrees de la gestió ambiental.
En l'àmbit de la consultoria ambiental i de l'empresa així com en la gestió pública a nivell local, provincial i autonòmic.
En el camp del desenvolupament municipal i comunitari, planificació i gestió de la vialitat, anàlisi i tractament de nivells sònics en zones urbanes, auditories i pre-auditories ambientals empresarials i municipals, informes de sostenibilitat ambiental, avaluacions d'impacte ambiental de grans infraestructures, parcs eòlics o indústries, programes i campanyes d'educació ambiental, gestió de residus, etc.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Centres responsables

Departament de Psicologia Social

Contacte

Isabel Pellicer Cardona

Telèfon: 933125801/665305435

Informació addicional

http://www.ub.edu/dppss/master_ambiental/

Més informació

Vols rebre més informació?