Presentació

 Postgrau en Fotografia i Disseny Editorial
El disseny gràfic i la fotografia requereixen una important especialització per part dels professionals que el realitzen.

Formació i reflexió, tècnica i estètica, són les claus diferencials d'aquesta diplomatura de postgrau.

Saber moure's amb criteri dins dels estrets vincles que hi ha entre la tècnica i el disseny; entre el discurs artístic i la pràctica professional, és indispensable per elaborar projectes creatius i innovadors que a la vegada comuniquin de manera eficaç, eficient i estratègicament el missatge.

Dirigit a dissenyadors gràfics, il·lustradors i fotògrafs el programa permet als estudiants l'oportunitat d'adquirir un major coneixement tècnic, estètic i pràctic al costat de reconeguts professionals en actiu del mon del disseny, la fotografia i l'edició.

Objectius

Plantejar l'abast de la producció gràfica com a complement imprescindible per a l'execució final del disseny gràfic. Prendre consciència dels límits i, sobretot, de les oportunitats que uns sòlids coneixements de producció proporcionen al bon dissenyador.

Demostrar uns coneixements i una comprensió sobre els usos funcionals i creatius de la fotografia en el disseny de publicacions que es basen en el nivell de graduats en disseny, belles arts o comunicació, i l'excedeixen o milloren, i que proporcionen una base o una oportunitat per al desenvolupament de projectes de disseny de publicacions de fotografia.


Aplicar els coneixements i la comprensió sobre els fonaments de la reproducció fotogràfica en projectes de disseny de publicacions fotogràfiques

Ser capaços de comunicar les característiques d'un projecte de disseny de publicació de fotografia fent ús dels sistemes de representació adequats, de manera clara i sense ambigüitats, als diferents agents que hi participen: lectors, clients, comissaris, artistes, i proveïdors.

Haver desenvolupat habilitats d'aprenentatge que permetin afrontar projectes de disseny de publicacions de fotografia de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

Requisits d'accés

Perfil dels estudiants: Graduats superiors en disseny, llicenciats en comunicació i publicitat, llicenciats en belles arts, professionals amb experiència acreditada en l'àmbit de la fotografia, professionals amb experiència acreditada en l'àmbit del disseny, perfils professionals o acadèmics amb acreditada experiència en l'àmbit de la creació visual.

El curs va dirigit a persones amb formació o experiència professional dins dels àmbits del disseny gràfic, el periodisme, publicitat, belles arts o el món editorial. És requisit d'accés i imprescindible per a l'obtenció del corresponent títol de Diplomatura de postgrau, estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau mig (diplomatura) o superior per poder optar a la titulació corresponent. En cas de no ser així, es podrà valorar la possibilitat de cursar el postgrau i obtenir un certificat, en casos excepcionals en els que l'experiència professional i/o les aptituds personals ho permetin.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030923

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.cat/ca/postgraus

Postgrau UAB

9a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2852/9
Preu: 3600 ¤
Preu especial: 3240¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (centre adscrit)
Dates: del 27/10/2020 al 29/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Fotografia i Disseny Editorial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.