Postgrau en Estadística en Ciències de la Salut

Presentació

Un dels camps en que les necessitats metodològiques són més paleses és en l'àmbit de les Ciències de la Salut ja que els coneixements de disseny, estadística i d'eines informàtiques són imprescindibles tan per donar suport a la recerca com per elaborar els projectes d'investigació i les publicacions en revistes d'impacte.

Aquests tipus de coneixements s'han d'oferir en els estudis de postgrau perquè és quan els graduats en aquest àmbit, especialment els que treballen en la sanitat pública, disposen d'hipòtesis i de dades per comprovar-les i per tant la seva motivació i entorn és òptim per assimilar els conceptes d'estadística i de disseny que tradicionalment són difícils pels estudiants de grau.


El nostre grup, i la UAB, som pioners a l'Estat espanyol en aquest tipus d'ensenyaments.
Varem començar l’any 1977 amb un curs a distància de Bioestadística que es complementava amb dos stages presencials i amb un examen final al Campus de Bellaterra.

Aquests estudis es varen anar consolidant en l'àmbit sanitari públic de l'Estat. En aquest període es van anar afegint cursos complementaris, d'estadística avançada, d'eines informàtiques i de paquets estadístics, aquests últims impartits de forma presencial a l'antic Laboratori de Psicologia Matemàtica, avui Laboratori d'Estadística Aplicada i de Modelització.

El curs 1993/94 es va aprovar la Diplomatura de postgrau Estadística en Ciències de la Salut, de manera que els alumnes, en funció de les seves necessitats, podien escollir els diferents cursos del programa de forma aïllada o bé inscriure's a la Diplomatura completa integrada per uns mòduls obligatoris i d'altres optatius.

El curs 1999/2000 es va autoritzar el Màster en “Metodologia de la investigació en Ciències de la Salut” que s'ha impartit fins el curs actual, de manera que els alumnes, en funció dels seus interessos, poden escollir els diferents cursos del programa de forma aïllada, cursar la Diplomatura completa i, unavegada obtinguda la Diplomatura, continuar fins a obtenir el Màster. Per a la programació del Màster es va incorporar el professor Miguel Delgado, Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, que és un dels principals experts espanyols en dissenys en l'àmbit sanitari.

El nostre Màster i l'actual programa de formació continuada en Metodologia de la investigació en Ciències de la Salut, que combina l'ensenyament a distància amb un cert grau de presencialitat, és avui una referència a l'Estat espanyol com es fa palès per la seva llarga trajectòria i pel gran nombre d'alumnes inscrits.
La motivació de la major part dels alumnes actualment inscrits és aconseguir una bona formació metodològica per incorporar-se a un equip de recerca aplicada i/o realitzar la seva Tesi doctoral.

Objectius

L'objectiu central d'aquest programa es donar i/o actualitzar la formació metodològica dels professionals que treballen en l'àmbit sanitari, en les vessants estadística, informàtica, de disseny, de comunicació i de publicació d’estudis científics.

Els diferents cursos, que cobreixen las matèries d'estadística y disseny d'estudis, juntament amb les aplicacions informàtiques de cerca de informació científica, captura de dades, anàlisis estadístic i presentació dels resultats, el procés de difusió amb les tècniques de redacció d'articles i publicacions científiques, i el coneixement dels mecanismes de la gestió administrativa relacionada amb la investigació, tenen un objectiu comú: adquirir competència en metodologia de la recerca per dissenyar, analitzar i discutir estudis científiques en Ciències de la Salut i aprendre'ls a realitzar de forma rigorosa per tal que puguin ser publicats a les revistes més prestigioses de cada especialitat.

Requisits d'accés

- Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Farmàcia, Veterinària i Psicologia que treballa en l'àmbit de la Sanitat Pública.

Sortides professionals

Fonamentalment permet acreditar competència metodològica per incorporar-se a Centres i Grups de recerca aplicada en l’àmbit sanitari.
Secundàriament aquestes competències són molt valorades per a la industria farmacèutica i altres companyies del sector sanitari.

Contacte

Conchi Serrano Bermúdez

Telèfon: 935811632

Fax: 935811559

Correu electrònic: metodo@metodo.uab.cat

Web: http://www.metodo.uab.cat

Postgrau UAB

28a Edició
Places: 50
Orientació: Recerca
33 ECTS
Codi de l'estudi: 1929/28
Preu: 3254 ¤
Preu especial: 2929¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: A distància i al Laboratori d'Estadística Aplicada, Facultat de Psicologia, Edifici B
Dates: del 26/10/2020 al 26/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Estadística en Ciències de la Salut

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.