• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1929/29
 • 29a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 33 ECTS
 • Inici: 25/10/2021
 • Final: 26/06/2022
 • Places: 50
 • Orientació: Recerca
 • Preu: 3254 €
 • Preu especial 2929 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: A distància i al Laboratori d'Estadística Aplicada, Facultat de Psicologia, Edifici B
Un dels camps en que les necessitats metodològiques són més paleses és en l'àmbit de les Ciències de la Salut ja que els coneixements de disseny, estadística i d'eines informàtiques són imprescindibles tan per donar suport a la recerca com per elaborar els projectes d'investigació i les publicacions en revistes d'impacte.

Aquests tipus de coneixements s'han d'oferir en els estudis de postgrau perquè és quan els graduats en aquest àmbit, especialment els que treballen en la sanitat pública, disposen d'hipòtesis i de dades per comprovar-les i per tant la seva motivació i entorn és òptim per assimilar els conceptes d'estadística i de disseny que tradicionalment són difícils pels estudiants de grau.

El nostre grup, i la UAB, som pioners a l'Estat espanyol en aquest tipus d'ensenyaments.
Varem començar l’any 1977 amb un curs a distància de Bioestadística que es complementava amb dos stages presencials i amb un examen final al Campus de Bellaterra.

Aquests estudis es varen anar consolidant en l'àmbit sanitari públic de l'Estat. En aquest període es van anar afegint cursos complementaris, d'estadística avançada, d'eines informàtiques i de paquets estadístics, aquests últims impartits de forma presencial a l'antic Laboratori de Psicologia Matemàtica, avui Laboratori d'Estadística Aplicada i de Modelització.

El curs 1993/94 es va aprovar la Diplomatura de postgrau Estadística en Ciències de la Salut, de manera que els alumnes, en funció de les seves necessitats, podien escollir els diferents cursos del programa de forma aïllada o bé inscriure's a la Diplomatura completa integrada per uns mòduls obligatoris i d'altres optatius.

El curs 1999/2000 es va autoritzar el Màster en “Metodologia de la investigació en Ciències de la Salut” que s'ha impartit fins el curs actual, de manera que els alumnes, en funció dels seus interessos, poden escollir els diferents cursos del programa de forma aïllada, cursar la Diplomatura completa i, unavegada obtinguda la Diplomatura, continuar fins a obtenir el Màster. Per a la programació del Màster es va incorporar el professor Miguel Delgado, Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, que és un dels principals experts espanyols en dissenys en l'àmbit sanitari.

El nostre Màster i l'actual programa de formació continuada en Metodologia de la investigació en Ciències de la Salut, que combina l'ensenyament a distància amb un cert grau de presencialitat, és avui una referència a l'Estat espanyol com es fa palès per la seva llarga trajectòria i pel gran nombre d'alumnes inscrits.
La motivació de la major part dels alumnes actualment inscrits és aconseguir una bona formació metodològica per incorporar-se a un equip de recerca aplicada i/o realitzar la seva Tesi doctoral.

Sortides professionals

Fonamentalment permet acreditar competència metodològica per incorporar-se a Centres i Grups de recerca aplicada en l’àmbit sanitari.
Secundàriament aquestes competències són molt valorades per a la industria farmacèutica i altres companyies del sector sanitari.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Contacte

Conchi Serrano Bermúdez

Telèfon: 935811632

Informació addicional

http://www.metodo.uab.cat

Vols rebre més informació?