Postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format semipresencial durant el curs 2020-2021.

El Postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial és un programa destinat a titulats i professionals de l'àmbit psicològic, antropològic, educatiu, sociosanitari i empresarial.
El postgrau té com a finalitat dotar d'una formació teoricopràctica en els àmbits de la prosocialitat i l'equinoteràpia, i capacitar per al desenvolupament de qualsevol tipus d'intervenció prosocial amb enfocament sistèmic.

El programa s'ha estructurat unint la Equinoteràpia i Prosocialitat, a causa de la fortalesa recíproca d'ambdós marcs teòrics en la seva dimensió pràctica i professional.


L'objectiu és capacitar els participants per aplicar i transferir aquests processos i tècniques als seus àmbits d'interès professional, de manera que puguin facilitar processos d'apoderament, autodiagnòstic i autoformació en d'altres.

Objectius

- Conèixer les diferents modalitats de Teràpies Eqüestres, els seus beneficis i contraindicacions.
- Adquirir els coneixements necessaris per a la utilització del cavall com a recurs didàctic, terapèutic i rehabilitador.
- Conèixer i saber aplicar les diferents intervencions a nivell psico educatiu.
- Prendre consciència dels riscos de la utilització incorrecta de les tècniques de Teràpia Eqüestre.

- Conèixer les patologies i trastorns amb els quals podem intervenir mitjançant l'equitació terapèutica i l'equinoteràpia social.
- Promoure i facilitar l'autodiagnòstic de l'estil comunicatiu i el disseny d'optimització personal en els participants.
- Introduir a l'estudiant al coaching prosocial en contextos formatiu, familiar, organitzacional i professional.
- Dissenyar, desenvolupar i aplicar plans personals d'optimització prosocial en els àmbits seleccionats pels participants.
- Conèixer i aplicar tècniques de focalització grupal i de visualització per generar participació des d'un plantejament i didàctica prosocial.

Requisits d'accés

- Titulats de grau, llicenciats i/o diplomats
- Altres candidats sense titulació que justifiquin la seva experiència professional a l'àmbit, prèvia entrevista, si superen els mòduls rebran el certificat del programa

Sortides professionals

- Monitor en equinoteràpia.
- Equinoteràpia, coordinador d'equips d'equinoteràpia.
- Formador en l'àmbit de la Equinoteràpia i la prosocialitat.
- Direcció d'equips de treball.
- Consultor prosocial especialitzat en àmbits equí-terapèutics.
- Promotor de projectes d'intervenció sociosanitària.
- Investigador social amb mètodes participatius.
- Gestor Centres Equinoteràpia.
- Assessor individual i grupal en prosocialitat.
- Consultor i investigador d'estratègies grupals per a resolució de conflictes.
- Dinamitzador en relacions humanes.
- Formador en habilitats socials per a mediadors sociosanitaris.

Contacte

Carlos Carrasco Roig

Telèfon: 935814443

Correu electrònic: curs.monitor.equinoterapia@uab.cat

Web: http://www.eponaequinoterapia.com

Postgrau UAB

5a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3466/5
Preu: 3330 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Veterinària UAB / Instal.lacions EPONA
Dates: del 23/10/2020 al 05/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Centres col·laboradors:
EPONA
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.