Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

Presentació

Aquest postgrau sorgeix de la cooperació entre l'àmbit universitari, l'administració local i la societat civil. Amb el suport de: Teler Cooperatiu, Promoció Econòmica de Sabadell, SL /Ajuntament de Sabadell, Federació Cooperatives de Treball de Catalunya, Ateneus Cooperatius /programa Aracoop, Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, Fundació Seira, Fundació Roca i Galès, Xarxa d'Economia Social-XES, Fundació Autònoma Solidària-FAS

Pots consultar el dossier i el díptic per a ampliar informació del postgrau, l'objectiu principal del qual és construir un marc conjunt d'aprenentatge, formació i debat al voltant de l'Economia Social i Solidària. És a dir, al voltant de les potencialitats, trets diferencials i limitacions de l'economia social i solidària en la construcció i consolidació de projectes que donin resposta a drets, necessitats i inquietuds socials, i en la definició de noves estratègies de transformació del model actual de desenvolupament socioeconòmic.


En tant que proposta formativa, es planteja com a facilitadora d'eines i coneixements arrelats al territori, oferint a l'hora un acompanyament especialitzat i personalitzat. És per aquest motiu que el postgrau segueix una metodologia innovadora, i s'estructura seguint el fil del disseny i posada en marxa d'un projecte nou, o d'una vessant nova d'un projecte ja existent. Aquesta metodologia aposta per resseguir els elements claus de l'Economia Social i Solidària aportant alhora un marc teòric per a l'anàlisi del context, la idoneïtat i potencialitat de les propostes, la teoria aplicada necessària per a un desenvolupament integral dels projectes, i la pràctica per concretar i materialitzar les propostes.

D'acord amb els agents que l'impulsen, el postgrau és una eina especialment adreçada a tres col.lectius. En primer lloc, a totes aquelles persones que participen ja de manera activa en cooperatives o entitats de l'Economia Social i Solidària o del teixit social, i a totes aquelles que volen impulsar algun projecte en aquesta línia. En segon lloc, a totes les persones que des d'administracions públiques locals o supralocals o des d'altres espais institucionals participen en àmbits com el d'atenció a l'exclusió social, processos d'intervenció comunitària, enla promoció de l'ocupació o en l'impuls econòmic del territori, i que volen eines concretes per aplicar en el dia a dia del seu lloc de treball. I també a graduats universitaris que busquen una especialització i alhora la possibilitat de traduir d'una forma concreta i directa en el territori els coneixements adquirits en els seus estudis previs.

Objectius

- Aportar un ampli camp teòric i analític crític sobre el context actual que faciliti:
- La creativitat i el foment de projectes dins el marc de l'Economia Social i Solidària.
- La recerca acadèmica i la investigació en aquest àmbit.
- La construcció i implementació de polítiques públiques per afavorir noves formes de desenvolupament socioeconòmic a nivell local.

- Dotar als participants dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per impulsar, constituir i consolidar iniciatives de l'ESS que siguin viables econòmicament i temporalment, tot promovent la seva interconnexió.
- Impulsar des de la pràctica competències inherents al model cooperatiu: participació democràtica, co-responsabilitat, solidaritat, compromís, comunicació, treball en equip, cura de l'equip, equitat, autogestió.
- Formar a professionals qualificats en el terreny de l'ESS, demandats per part de les organitzacions de l'ESS, les administracions públiques i el teixit associatiu.

Requisits d'accés

- Tenir un títol universitari d'un mínim de 180 ECTS o equivalent.
- En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i vinculació a l'Economia Social i Solidària. En cas de superar el programa, rebran un certificat d'assistència

Sortides professionals

- Emprenedoria social.
- Assessoria d'entitats de l'Economia Social.
- Assessoria d'AAPP en temes d'Economia Social aplicats al sector públic.

Promou
Contacte

Rosa Garcia Hernandez

Telèfon: 935812293

Correu electrònic: Rosa.Garcia.Hernandez@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/doc/dossier-postgrau-economia-social-i-solidaria-uab-ca.pdf

Postgrau UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3780/4
Preu: 1680 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat d'Economia i Empresa- Campus Sabadell, C/ dels Emprius, 2, 08202 Sabadell
Dates: del 25/11/2020 al 02/06/2021
Idioma de docència:
Català (100%)
Centres responsables:
Facultat d'Economia i Empresa
Centres col·laboradors:
Promoció Econòmica de Sabadell, S.L
Teler Cooperatiu
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.