Presentació

34 Postgrau en Disseny i l'Art del Jardí - Maria Mercè Compte i Barceló
El postgrau en Disseny i l'Art del Jardí neix de la necessitat i voluntat de formar professionals en disseny de jardins. El curs vol donar un gran valor al disseny creatiu i a la seva expressivitat formal, vol incidir en formar un perfil professional específic de directors/es de jardins que abasti tots els àmbits d'actuació necessaris per un bon disseny i desenvolupament de jardins, patis, terrasses, etc., atenent en grau mesura, la perspectiva artística, tècnica i fins i tot científica en aquests dissenys i creacions.
Malgrat atendre i tenir en compte els processos històrics, socials, econòmics i ecològics que tenen implícits el jardins, aquests estudis es desmarquen dels estudis específics de paisatgisme així com de la creació de grans infraestructures i de les concepcions de territori i paisatge.

Adreçat a dissenyadors/es d’interiors que desitgin completar la seva formació com a dissenyadors/es de jardins per a oferir un servei integral als seus clients, així com per arquitectes/as, arquitectes/as tècnics i artistes/as (graduats en Belles Arts, història i Història de l'Art), enginyers tècnics agrícoles

Objectius

Els jardins són la domesticació del paisatge, un recull d'elements de la natura endreçats i mostrats com a obra d’art. Aquest curs pretén dotar a l'alumne de les eines per a crear i dirigir bons projectes d’enjardinament, entesos aquests tant com espais exteriors o interiors, ja siguin públics o privats, on els elements principals siguin matèria viva, amb la clara voluntat de crear ambients a la recerca de la bellesa i el benestar. El desenvolupament del curs, ampliarà les bases i fonaments del disseny d'interiors per adaptar-les a aquests espais sensibles i vius, aprenent a diagnosticar i a adoptar les solucions tècniques més adequades sota paràmetres de creativitat i bellesa, tenint en compte els requeriments i limitacions del medi ambient, i essent professionals en els diversos nivells que la disciplina requereix.

Requisits d'accés

És requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics). Els coordinadors de postgrau poden admetre a estudiants sense títol universitari, que per causa justificada siguin considerats aptes per seguir amb normalitat el curs. En cas de superar-lo, podran optar a un certificat signat per la rectora de la UAB.
Requeriments idioma: És necessari conèixer com a mínim un dels dos idiomes en els que s'imparteix la docència (castellà i catallà).
Es podran inscriure totes aquelles persones interessades en la jardineria i el disseny de jardins ja sigui des de la vessant professional com la d'interès particular, i que compleixin amb els requisits d'accés. És recomanable comptar coneixement d'eines i habilitats per la representació (digital i/o analògica).

Sortides professionals

- Col.laborar en grups multidisciplinaris com a especialista en disseny de jardí o de la distribució de la matèria vegetal en l'espai public o privat.
- Completar la feina feta en un interior com a interiorista, amb l'arranjament de l'espai exterior.
- Arranjament d'espai d'esbarjo en hotels (terrats, terrasses) o en edificis comercials.
- Arranjament dels espais al voltant d'edificis d'oficines o de fabriques en zones industrials, per donar valor afegit a la marca a partir del seu aspecte exterior.
- Atendre encàrrecs particulars per l'arranjament de l'exterior d'un habitatge, tant si es tracta d'una terrassa en un bloc de pisos com si es tracta d'un exterior d'habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres.
- Assessorar la recuperació o restauració de les plantacions en espais verds malmesos o degradats.
- Més enllà de la implementació d'un projecte, l'arquitecte paisatgista també pot intervenir en l'àmbit de la consultoria, estudis, ensenyament i investigació.
- Col.laboració en equips multidisciplinar en projectes d'espai públic.
- Especialista en guiatge cultural de jardins

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030929

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.cat/postgraus/

Postgrau UAB

1a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 4310/1
Preu: 3600 ¤
Preu especial: 3240¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona , Passeig de Santa Eulàlia 25, Barcelona
Dates: del 16/11/2020 al 31/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Disseny i l'Art del Jardí

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.