Postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals

Presentació

El Postgrau en Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais temporals, està dissenyat per afrontar el repte de la curadoria contemporània relacionada amb la creació d'experiències expositives de caràcter temporal, així com per aprofundir en els àmbits de creació que interactuen, transformen i/o configuren nous espais. Pensar, crear i innovar en l'àmbit de les exposicions esdevé cada vegada més en una tasca de col.laboració transdiciplinària. La curadoria a partir de la selecció, organització i tematització de continguts; el disseny, ordenació i transformació de l'espai; la comunicació, difusió i construcció de nous públics; són tots ells elements en els que l'art, el disseny, l'arquitectura i els mitjans digitals, s'interrelacionen per cercar plantejaments innovadors en la configuració i presentació de continguts culturals.

Estem assistint a canvis importants en la organització dels processos de treball, de manera que les xarxes de relació i les pràctiques d'acció col.laborativa, transformen la producció de significació cultural. Des d'aquesta perspectiva el programa es proposa com una plataforma d'acció fonamentada en la recerca, el diàleg, l'experimentació i el pensament crític, per incidir de manera pràctica en les noves tendències en el disseny d'exposicions i els espais, l'experimentació interactiva mitjançant diverses tecnologies, així com les configuracions híbrides que permeten transcendir l'àmbit més purament expositiu. Una plataforma que es nodreix de l'aprenentatge generat a partir de la convergència transversal entre professionals de la curadoria, les pràctiques de l'art, les del disseny i l'arquitectura, així com altres àmbits de les humanitats o les ciències, que esdevenen inspiradors alhora de generar nous continguts, experiències i pensament crític. El programa proporciona un espai de recerca, fonamentada en la relació complementària entre teoria i pràctica, i el seu desplegament en contextos reals, imaginaris o possibles.Aquest curs es planteja com un trajecte de creació i experimentació entre espais temporals, experiències expositives i configuració de continguts. Mitjançant estudis de cas el postgrau ofereix unes situacions resoltes en el marc de la complexitat d'elements que hi intervenen, a partir de les quals els participants poden obtenir experiència i pràctica en el comissariat, la reflexió crítica i el disseny d'espais. L'estructura modular garanteix que programa sigui constantment actualitzat i innovador.

Objectius

- Oferir les principals corrents de pensament a l'entorn de la pràctica curatorial, i les seves aplicabilitats en els diferents àmbits de la cultura.
- Proporcionar els elements conceptuals i tècnics per a plantejar projectes d'interaccció amb l'espai, a partir d'una visió combinada entre la curadoria, el disseny i la creació d'entorns d'innovació.

- Donar eines per a la investigació, creació, planificació, gestió, disseny i realització dels processos previs i posteriors a la materialització de propostes concretes.
- Aprendre formant part d'una plataforma interdisciplinària per abordar la complexitat de portar a terme projectes en contextos reals.
- Conèixer les experiències més innovadores en la creació d'espais interactius, la configuració de processos de producció i intermediació que incideixen i alhora transcedeixen les seves configuracions en l'espai.
- Connectar els participants en els circuits de l'art, el disseny i l'arquitectura contemporània, relacionada amb el fet expositiu

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Per accedir a una Diplomatura de postgrau i obtenir el corresponent títol, és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics). Els coordinadors de postgrau poden admetre a estudiants sense títol universitari, que per causa justificada siguin considerats aptes per seguir amb normalitat el curs. En cas de superar-lo, podran optar a un certificat signat per la rectora de la UAB. Aquesta possibilitat només s'aplica a les Diplomatures de Postgrau, però no als Màsters.

Perfil estudiant

El postgrau va dirigit a les persones amb formació universitària o experiència professional en àmbits creatius i culturals com ara el disseny, l'arquitectura, les belles arts, la història de l'art, les humanitats, l'antropologia, la sociologia, la comunicació i els mitjans, la gestió cultural o la gestió d'arxius. També totes aquelles persones que desitgin complementar la seva formació amb coneixements en comissariat i disseny d'espais temporals.

Sortides professionals

Perfil estudiant
El postgrau va dirigit a les persones amb formació universitària o experiència professional en àmbits creatius i culturals com ara el disseny, l'arquitectura, les belles arts, la història de l'art, les humanitats, l'antropologia, la sociologia, la comunicació i els mitjans o la gestió cultural. Tant mateix, totes aquelles persones que desitgin complementar els seus coneixements o experiència en la concepció d'espais, la creació de continguts o el disseny d'experiències i exposicions.
Sortides professionals
El postgrau permet als seus participants assolir l'excel.lència professional en l'àmbit curatorial, i els habilita per treballar en entorns transdisciplinaris, desplegant propostes artístiques, socials i culturals, per institucions de diferents naturalesa i amb els agents i professionals que hi col.laboren.
Els estudiants podran treballar i col.laborar en museus, centres d'art, galeries comercials, revistes especialitzades, espais alternatius, organitzacions sense ànim de lucre. També poden desplegar la seva activitat professional com a directius d'estudis d'art i disseny, programadors d'educació artística, organitzadors d'esdeveniments i activitats públiques en centres culturals, o totes aquelles activitats que es puguin autogenerar en l'àmbit de la creació i la innovació cultural.

Contacte

Berta Fort

Telèfon: 932030929

Correu electrònic: postgraus@eina.cat

Web: http://www.eina.cat/postgraus/

Postgrau UAB

1a Edició
Places: 26
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 4323/1
Preu: 3600 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Passeig de Santa Eulàlia 25, Barcelona
Dates: del 12/02/2021 al 24/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Anglès (10%), Català (10%)
Centres responsables:
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.