• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 2934/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 36 ECTS
 • Inici: 01/10/2021
 • Final: 30/01/2022
 • Places: 12
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 2520 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Comunicació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
La diplomatura en Comunicació i Humanitats (alhora acadèmica i professional) es proposa complementar i aprofundir la indispensable formació humanística que tant els estudiants de Periodisme com els de Comunicació Audiovisual adquireixen en el curs dels respectius graus.

A més, la diplomatura es proposa oferir una formació de postgrau de qualitat a aquells estudiants de ciències humanes i de ciències socials que vulguin establir ponts entre la seva formació d'origen i la problemàtica inherent al camp comunicatiu.

Sortides professionals

- Exercici del periodisme especialitzat en l'elaboració d'informació complexa per a tota mena d’empreses informatives: premsa diària d'abast nacional, regional o local-comarcal; periodisme audiovisual; premsa periòdica –revistes, suplements, magazines– d'informació general o especialitzada; nous suports i canals multimediàtics: paper convencional, digital (web 2.0, xarxes socials, multi-plataformes, etcètera).
- Periodistes en suport escrit especialitzats en comunicació cultural i literària per a empreses comunicatives del sector, ja siguin periodístiques o en gabinets de comunicació d'editorials, productores, etcètera.
- Docents per a secundària o per a la formació universitària especialitzats en el periodisme o la comunicació audiovisual.
- Especialistes en les noves modalitats de comunicació en xarxa, capaços de vincular el coneixement i el conreu de les grans narratives clàssiques amb els nous formats i procediments de la cultura digital.

Pràctiques

Existeix la possibilitat de fer pràctiques opcionals no curriculars. Aquestes pràctiques no estan garantides ja que dependran de la disponibilitat llocs per realitzar-les.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Contacte

Gemma Casamajó

Telèfon: 699471284

Informació addicional

http://periodisme-literari.uab.cat/

Vols rebre més informació?