• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3142/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 15/09/2021
 • Final: 31/01/2023
 • Places: 300
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4500 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Diversos centres veterinaris de l'Estat Espanyol
28 Postgrau en Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals - Félix García Arnas
Des de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa més de vint anys pel departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per a seguir amb uns altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la clínica de petits animals els volem oferir aquest postgrau avalat per l'experiència prèvia de diferents jornades de cirurgia i anestèsia que ara s'agrupen per poder crear aquest programa on també s'utilitzen recursos on line gràcies a l'experiència adquirida pel professorat en un curs ja impartit fa uns anys mitjançant l'Escola de Postgrau i patrocinat per una empresa del sector veterinari.

Sortides professionals

Veterinari/a dedicat/da a la clínica de petits animals.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Rosa Isabel Ferrer Zapata

Informació addicional

https://cirugiaveterinaria.uab.cat

Vols rebre més informació?