• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3802/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 36 ECTS
 • Inici: 01/06/2021
 • Final: 31/05/2022
 • Places: 2
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2016 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Unitat de Cardiopaties Congènites de l'adolescent i l'adult (UCCA) Servei de Cardiologia. Hospital Universitari VAll d'Hebron. Passeig Vall d' Hebron 119, 08035 Barcelona
- Les importants millores en el diagnòstic i tractament de les cardiopaties congènites en els últims 50 anys, sobretot els avenços terapèutics fets en l'edat pediàtrica i neonatal, han permès que més del 90% dels nens nascuts amb una cardiopatia congènita pugui arribar a l'edat adulta. Aquests avenços han fet possible, doncs, l'existència d'una nova població de malalts adults (l'adult amb cardiopatia congènita) amb una anatomia i fisiologia cardíaca tremendament complexa i fins ara desconeguda, inclús per la majoria dels cardiòlegs que no han viscut de prop aquesta problemàtica.
- Es tracta d'una Diplomatura de Postgrau amb orientació professional on l'estudiant, generalment procedent del món de la cardiologia, adquirirà formació teòrica i sobretot practica i personalitzada, en tots aquells nous conceptes, temes i habilitats que són necessaris per treballar en una Unitat de Cardiopaties Congènites de l'Adult.

Sortides professionals

- Unitats de Cardiopaties Congènites de l'Adult de nivell III.

- Centres de Cardiologia Generals que busquin el valor afegit de l'atenció a nivell I o II de les cardiopaties congènites a l'edat adulta.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

Contacte

Laura Dos Subira

Telèfon: 934893135

Vols rebre més informació?