Postgrau en Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari)

Presentació

Encara que en les últimes dècades, a banda de l'eficàcia de la política de prevenció, s'han aportat avanços terapèutics que han modificat substancialment l'esperança de vida, la malaltia traumàtica continua essent la causa que produeix en occident la major mortalitat i morbiditat, amb unes severes incapacitats i seqüeles invalidants permanents.

La reducció de la morbimortalitat, en gran mesura, depèn de l'inici del tractament de forma immediata i al màxim nivell en el lloc a on s'ha produït el succés, assistència durant el transport i trasllat del pacient i també, de les capacitats de l'hospital receptor i la qualificació de l'equip assistencial prehospitalari i hospitalari.

Objectius

Bloc Teòric:

- Adquirir i actualitzar coneixements teòrics, aptituds i actituds propis i necessaris per l'assistència del malalt amb patologia traumàtica greu, fonamentats en coneixements científics i coneixements derivats de les ciències humanes i socials.
- Identificar els signes i símptomes d'alerta i comprendre la seva etiopatologia.

- Aprendre pautes d'actuació sistemàtiques per a resoldre problemes clínics, de manera que es pugui optimitzar la planificació, valoració, diagnòstic, pla d'actuacions i cures, i aplicació del tractament.
- Saber l'abordatge terapèutic de l'assistència amb una seqüència correcta d'actuacions.
- Saber valorar les necessitats d'ajut dels pacients i els seus familiars.
- Conèixer intervencions d'infermeria per cobrir les necessitats d'ajut de pacients greus i els seus familiars.
- Millorar l'habilitat i la competència de les actuacions professionals en els diferents àmbits, prehospitalari i hospitalari.

Bloc teòric-pràctic:

- Aprendre i/o actualitzar els coneixements teòrics i desenvolupar les habilitats necessàries per assistir d'una manera correcta, coordinada i seqüencial una situació de suport vital, seguint les directrius de l'European Ressuscitation Council.
- Identificar els ritmes elèctrics cardíacs i saber actuar adequadament.
- Desenvolupar habilitats tècniques en el maneig i aplicació de l'aparatatge i material específic abordatge via aèria.
- Adquirir habilitats tècniques en el maneig i aplicació del material de mobilització i immobilització (àmbit prehospitalari).
- Adquirir habilitats tècniques en el maneig i aplicació de material d'immobilització mitjançant embenatges i guixos.
- Saber resoldre casos clínics simulats, fent una presa de decisions eficaç, en base a una valoració inicial i prestar les atencions adequades en una seqüència lògica.

Bloc experiència Clínica

- Aplicar coneixements i tècniques apreses en les exposicions del curs.
- Entrenament específicen assistència prehospitalària, transport assistit del malalt greu o potencialment greu/crític.
- Augmentar la capacitat dels professionals per establir relacions amb la família i el pacient.

Bloc Metodologia de la investigació:

- Adquirir els coneixement i les habilitat necessàries per a la realització d'un protocol de recerca en les ciències de la salut.
- Analitzar un article científic.
- Reconèixer els elements habituals del mètode estadístic i epidemiològic.
- Seleccionar i aplicar les tècniques estadístiques i epidemiològiques adequades als objectius de la investigació.
- Redactar un comunicat científic.

Requisits d'accés

- Diplomat en Infermeria

Sortides professionals

- Atenció en l'àmbit hospitalari (àrea d'urgències, emergències, reanimació, unitat de cures intensives o qualsevol àrea d'atenció al pacient greu/crític)

- Atenció en l'àmbit prehospitalari (unitats mòbils d'assistència infermera i/o medicalitzada)

Contacte

Ester Freixa Fornell

Telèfon: 937458238

Correu electrònic: efreixa@tauli.cat

Web: http://www.tauli.cat

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

17a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1332/17
Preu: 1995 ¤
Preu especial: 1796¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Institut Universitari Fundació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)
Dates: del 16/01/2020 al 11/06/2020
Idioma de docència:
Català (70%), Castellà (30%)
Centres responsables:
Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari)

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.