Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Il3 de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

Requisits d'accés

Estar en possessió d'un títol universitari, equivalent a llicenciatura o diplomatura.
Eventualment s'hi acceptaran, amb l'autorització dels Directors del programa, els professionals sense titulació que per la seva tasca professional considerin d'interès la formació que s'imparteix. En aquest cas es lliurarà un certificat d'Extensió universitària, no el Diploma de Postgrau.

Criteris de selecció

- Currículum acadèmic i professional
- Exposició de motius (a través d'un formulari específic que es pot descarregar de la web )
- El coneixement d'idiomes
- L'ordre de pre-inscripció

- Si cal es realitzarà una entrevista

Vols rebre més informació?