Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

La disfàgia orofaríngia és una condició poc reconeguda que pateixen 30.000.000 europeus, juntament amb les seves complicacions nutricionals i respiratòries. És molt important incrementar la conscienciació d'aquesta malaltia ja que pot comportar greus complicacions: pneumònia per aspiració, incrementar la incidència d'asfíxia, malnutrició i deshidratació; les quals poden causar la mort del pacient. La disfàgia també perllonga el temps d'hospitalització dels pacients i la necessitat d'assistència institucional.
Les poblacions de risc són, tant adultes com pediàtriques, que pateixen malalties neurodegeneratives, embòlia i malalties neurològiques no degeneratives, lesions cerebrals traumàtiques, pacients ancians (de més de 70 anys), pacients amb malalties de cap i coll (com tumors), pacients amb pneumònia recurrent i infeccions respiratòries.

En conclusió, la detecció precoç i tractament de la disfàgia orofaríngia és important per prevenir complicacions associades a la malaltia i disminuir el risc de mort deguda a la malnutrició i la pneumònia per aspiració.

Aquesta diplomatura de postgrau és multidisciplinària i té com a objectiu incrementar el coneixement relatiu a la disfàgia oferint formació avançada en l'àrea específica de la disfàgia orofaríngia, incloent pràctiques professionals amb casos clínics.
El programa, de 51 crèdits ECTS, està dissenyat per a professionals multidisciplinaris de tots els camps que tracten amb la disfàgia: geriatria i rehabilitació, fisioteràpia, medicina, infermeria, radiologia, neurologia, otorinolaringologia, logopèdia, dietètica i nutrició, etc.
Aquest diploma de postgrau no qualifica els estudiants per a la pràctica professional en l'àrea de la disfàgia.

Objectius

- Afegir a la base de coneixement professional d'un personal multidisciplinari, coneixements específics sobre disfàgia i malalties associades.
- Formar professionals multidisciplinaris en la promoció del reconeixement de la disfàgia per al disseny i aplicació de tècniques preventives i correctives.
- Promoure el treball d'equips multidisciplinaris en la disfàgia orofaríngia.

- Augmentar el desenvolupament de les habilitats professionals en la disfàgia.
- Integrar diverses perspectives per tenir més informació a la fisiologia de la deglució, patofisiologia de la disfàgia, avaluació, rehabilitació i gestió, així com en la formació clínica amb pacients de disfàgia.
- Augmentar la capacitat dels professionals d'aplicar l'evidència científica actual en la pràctica clínica de la disfàgia.

Requisits d'accés

- Llicenciats, graduats o diplomats amb coneixements en els camps de la medicina, infermeria o altres àrees relacionades amb la sanitat.
Que disposin d'un títol:
- Títol universitari oficial espanyol.
- Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als estudis de postgrau.
- Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyol i que facultin, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de postgrau. L'acceptació a un postgrau no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un estudi de postgrau.
- Nivell d'anglès: nivell equivalent a 6 del sistema IELTS, nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Perfil dels estudiants: personal multidisciplinar relacionat amb tots els camps que tracten amb la disfàgia: radiologia, neurologia, rehabilitació, geriatria.

Sortides professionals

El postgrau està dirigit a professionals ja formats en diferents camps professionals. El curs no qualifica per a la pràctica professional per si sol, però pretén incrementar les competències i coneixements bàsics en l'àrea de la disfàgia.
Les àrees professionals a què el curs pot tenir sortida són tots els camps que tracten amb la disfàgia: medicina, infermeria, radiologia, neurologia, logopèdia, dietètica i nutrició, otorinolaringologia, fisioteràpia, geriatria i rehabilitació, etc.

Contacte

Laura Chércoles

Telèfon: +34 93 741 7700 ext. 2286

Correu electrònic: postgrad.diploma@myessd.org

Web: https://www.masterswallowingdisorders.org/

Postgrau UAB

5a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
51 ECTS
Codi de l'estudi: 3633/5
Preu: 3366 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme: Hospital de Mataró, C/ Cirera s/n. 08304, Mataró, Barcelona. Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: Carrer Major de Can Caralleu 1
Dates: del 12/10/2020 al 28/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (75%), Anglès (25%)
Centres responsables:
Departament de Cirurgia
Centres col·laboradors:
Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme
European Society for Swallowing Disorders
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Alteracions de la Deglució

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.