• Diploma d'Especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3878/7
  • 7a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 30 ECTS
  • Inici: 25/09/2023
  • Final: 02/06/2024
  • Places: 50
  • Orientació: Professional
  • Preu: 2100 €
  • Idioma de docència: Castellà
Des dels seus inicis l'Institut Universitari Avedis Donabedian ha considerat la formació com una de les estratègies clau per introduir la millora de la qualitat en les organitzacions.

L'Institut Universitari Avedis Donabedian ha desenvolupat una important activitat docent en què han participat centenars de professionals dels serveis de salut.

El propòsit del programa de formació és ampliar i potenciar unes àrees temàtiques que puguin cobrir millor les necessitats dels professionals i de les institucions.

L'Institut Universitari Avedis Donabedian presenta el programa de caràcter universitari d'especialització en el camp de la qualitat i seguretat assistencial de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta ocasió, en un format a distància (en línia), el que va permetre l'accés a nous professionals i als que fins ara no han pogut fer-ho en les més de vint edicions presencials que s'han realitzat.

En el desenvolupament de les edicions presencials hem tingut alumnes procedents de múltiples llocs, inclosos països europeus i llatinoamericans. Esperem que l'edició a distància permeti acostar-nos a més professionals i puguem cobrir les necessitats de formació i capacitació en les àrees de la qualitat i la seguretat de l'atenció en salut.

El programa té com a objectiu introduir i aprofundir en aquestes disciplines amb diferents nivells d'aprofundiment. Es proposen dues titulacions diferents:

1. Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut

2. Diploma de postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut

Aquestes titulacions té el seu itinerari corresponent i les dues tenen una metodologia comuna que, mitjançant exposicions en línia en directe i gravades, seminaris, exercicis i pràctiques tutelades, en contacte directe amb els nostres professors facilita a l'alumne la seva feina i li permet assolir quotes de coneixements i habilitats d'acord amb les seves necessitats i expectatives.

Sortides professionals

- Posicions en gestió de projectes de qualitat en el sector salut.

- Responsable de qualitat i/o seguretat del pacient en institucions del sector salut.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian

Contacte

Neus Gabà Sopena

Telèfon: 932076608

Més informació

Vols rebre més informació?