Direcció

Ricard Josep Goma Carmona

Professorat

Elena Domene Gomez

Ricard Josep Goma Carmona

Joan Marull Lopez

Maite Pérez Pérez

Enric Tello Aragay

Centres responsables

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Vols rebre més informació?