Curs en Règim Jurídic dels Estrangers: Drets, Residència, Treball, Sancions

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Règim jurídic. Fonts del dret d'estrangeria, i en particular dret internacional i comunitari. Règim de circulació i residencia comunitària.
- Règim jurídic. Fonts del dret d'estrangeria, i en particular dret internacional i comunitari. Règim de circulació i residencia comunitària.
- Règim jurídic. Drets i llibertats. Igualtat. Pràctica sobre drets.
- Règim jurídic : Entrada, visats i estància. Pràctica de controls d'entrada.
- Règim jurídic : Estància i residencia. Pràctica de residencia.
- Règim jurídic . Permisos de treball i la seva pràctica administrativa.
- Règim jurídic Vida familiar. Reagrupament i arrelament i la seva pràctica.
- Règim jurídic. Identificació, detenció i internament d'estrangers.
- Règim jurídic. Dret sancionador i expulsions. Pràctica.
- Règim jurídic. Delictes contra els estrangers.
- Règim jurídic. Nacionalitat.
- Règim jurídic. Intrumentarium.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3153/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 25/02/2021 al 26/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Règim Jurídic dels Estrangers: Drets, Residència, Treball, Sancions

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.