Curs en Resposta de la Educació Inclusiva als Trastorns i Dificultats d'Aprenentatge

Presentació

El curs pretén desenvolupar competències en els estudiants per identificar i intervenir, des d'un enfocament inclusiu, en els trastorns i dificultat d'aprenentatge. A partir de bones pràctiques inclusives, s'analitzaran les possibles respostes als trastorns d'aprenentatge (TDAH, dislèxia i TEL, discalcúlia), i les dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars (expressió oral, lectura i escriptura, i matemàtiques), dels infants i joves.

Continguts

Aprenentatge i necessitats educatives:
- Aportacions de la neurociència en els processos d’aprenentatge.
- El paper del context social i educatiu en el procés d’avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge (TDAH, dislèxia i TEL, discalcúlia), i de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars (expressió oral, lectura i escriptura, i matemàtiques).
- Tipologia de mesures i suports inclusius en la resposta educativa.

La Personalització dels processos d’ensenyament – aprenentatge:
- Bones pràctiques inclusives per donar resposta als trastorns i dificultats d’aprenentatge dels infants i joves.
- Metodologies globalitzadores i de participació activa: aprenentatge entre iguals, suport a l’aula, disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) i ensenyament multinivell.
- Gestió d’aula i actuació docent davant les dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars.
- El Pla de suport individualitzat. Desenvolupament d’habilitats d’autogestió i autocontrol en els processos d’aprenentatge.

Suport i treball en xarxa per a la inclusió social:
- El rol de la família en els contextos de desenvolupament inclusius.
- Xarxa territorial de serveis i suports d’atenció a la infància i l’adolescència.
- Planificació i disseny dels suports en contextos d’estudis post obligatoris i inclusió sociolaboral: el rol de l’orientació professional.

Requisits d'accés

Disposar de títol de batxillerat o cicles formatius de grau superior (o equivalent) i amb interès en el camp professional socioeducatiu.

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (2824).

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Correu electrònic: master.suports.inclusio@uab.cat

Web: http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 15
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 4073/2
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 01/07/2021 al 31/01/2022
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències de l'Educació
Títol que s'obté:
Curs en Resposta de la Educació Inclusiva als Trastorns i Dificultats d'Aprenentatge

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.